<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Agenda - Zero Trust seminar

Position
Location

Agenda

11:15 - 12:00

Registrering og lunsj

12:00 - 13:00

Zero Trust. Fordi vi må endre status quo
Endringer må til for å redusere faren for og konsekvenser ved datainnbrudd. 
Den tradisjonelle måten å tenke sikkerhet på er utdatert og feiler. 

13:00 - 13:30

Zero Trust - fra strategi til handling. Vi får høre fra en bedrift som har implementert Zero Trust. Hvorfor har de implementert Zero Trust, og hva er erfaringene?

13:30 - 13:50

Pause

13:50 - 14:20

Ettersom mange workloads flyttes til skyen vil dette påvirke hvordan vi sikrer tjenestene våre. Hvordan bygger vi zero trust applikasjon og infrastruktur arkitektur på tvers av flere skymiljøer og egne datasentre.

DEL TO
14:30 - 16:00

I del to får du selv prøvd løsningene 

Ønsker du å se på Zero Trust i eget datasenter, delta på spor A.
Er du mer interessert i sky og er etablert i Public Cloud, Azure, AWS eller GCP, delta på spor B.

16:00

Middag 

 

 

 

 

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt