<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Agenda - Zero Trust Roadshow

Position
Location

Agenda

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 10:00

Zero Trust. Fordi vi må endre status quo
Endringer må til for å redusere faren for og konsekvenser ved datainnbrudd. 
Den tradisjonelle måten å tenke sikkerhet på er utdatert og feiler. 

10:00 - 10:30

Zero Trust - fra strategi til handling. Vi får høre fra en bedrift som har implementert Zero Trust. Hvorfor har de implementert Zero Trust, og hva er erfaringene?

10:30 - 10:50

Pause

10:50 - 11:20

Ettersom mange workloads flyttes til skyen vil dette påvirke hvordan vi sikrer tjenestene våre. Hvordan bygger vi zero trust applikasjon og infrastruktur arkitektur på tvers av flere skymiljøer og egne datasentre.

11:20 - 12:00
Lunsj
12:00 - 14:00

Etter lunsj får du selv prøvd løsningene vi gjennomgår før lunsj.

Ønsker du å se på Zero Trust i eget datasenter, delta på spor A. Er du mer interessert i sky og er etablert i Public Cloud, Azure, AWS eller GCP, delta på spor B.

 

 

 

 

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt