<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Tusen takk for forhåndsreservering av plass på Extreme Connect i Berlin 2023!

Vi tar kontakt i løpet av november for å avklare om du ønsker å opprettholde reservasjonen.

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt