<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Sjekkliste: Dette må du som et minimum vite om tofaktorautentisering

Tofaktorautentisering er ikke noe du kan velge bort i vår digitaliserte verden.

Uten tofaktor, stiller du deg helt åpen for enkle dataangrep fra cyberkriminelle. Og de er på jakt etter deg også. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) advarer mot at dataangrep mot virksomheter i offentlig sektor og private bedrifter er blitt dagligdags.

Da burde det være en selvfølge at alle virksomheter bruker tofaktorautentisering, men slik er det dessverre ikke. Årsaken? Hvem vet, men det kan hende at det oppfattes som at innloggingsprosessen gjøres unødvendig vanskelig. Det trenger det ikke være. Så hva er egentlig tofaktorautentisering (2FA)?

Vårt håp med denne sjekklisten er at du skal få et tydeligere bilde av hva tofaktorautentisering er.

 

Last ned sjekklisten

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt