<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Managed Vulnerability Scanning

Avdekk og eliminer sårbarheter i egne IT-systemer
Reduser sannsynligheten for suksessfulle dataangrep
Agentbasert scanning

Hvorfor Managed Vulnerability Scanning?

All programvare har feil og mangler som kan utnyttes av kriminelle hvis den ikke oppdateres kontinuerlig. Er du usikker på om dine IT-systemer kan utnyttes av trusselaktører?

Installasjon av sikkerhetsoppdatering står høyt på listen over anbefalinger fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) for å redusere sannsynligheten for suksessfulle dataangrep. Med Managed Vulnerability Scanning får du enkelt en oversikt over dine risikoer og sårbarheter og hvordan disse kan lukkes.

Managed Vulnerability Scanning: tekniske spesifikasjoner >

Lars_Jorgen_Managed_Vulnerability_Scanning_thumbnail

hvorfor-managed-email-protection

Hva er Managed Vulnerability Scanning?

Managed Vulnerability Scanning overvåker dine enheter og nettverk for sårbarheter som kan utnyttes av kriminelle, og rapporterer hvordan sårbarhetene kan utbedres. 

Løsningen fungerer både On Premise og i skyen.


Hvordan bruke Managed Vulnerability Scanning?

Det er en tilnærmet umulig oppgave å ha oversikt over all programvare på en virksomhets enheter, nettverk og tjenester. 

Agentbasert scanning installeres på kritiske nettverksenheter man ønsker jevnlig overvåkning av og analyserer informasjon fra nettverket for å avdekke sårbarheter og anbefalte tiltak.

Forside portal april 2020

 


Jan-Petter sirkel

Overlat jobben til fageksperter

Data Equipment har høy kompetanse innen sårbarhetsscanning og leverer markedets beste løsninger.

Ta kontakt med Jan-Petter Haanshuus på telefon 905 14 073 eller fyll ut skjemaet nedenfor.

Snakk med oss om Managed Vulnerability Scanning

Våre teknologipartnere

paloalto-logo

Proofpoint-logo-reg-K

Tenable_252x56

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt