<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Managed Detection & Response

SOC-tjeneste 
24/7/365
Bedre synlighet, oversikt
og kontroll på logger
Automatisert overvåking og hendelseshåndtering

Hvorfor Managed Detection & Response?

Det er viktigere enn noensinne å beskytte seg mot angrep, som ikke bare øker i omfang, men også i kompleksitet. Med tjenesten Managed Detection & Response (MDR) får du tilgang på kompetansen du trenger for å håndtere fremtidens sikkerhetsutfordringer. Du kan kontinuerlig overvåke uønsket aktivitet uten å måtte bemanne opp. Samtidig blir også eventuelle angrep effektivt håndtert, og virksomheten får en bedre forståelse av trusselbildet man står overfor.

Mange bedrifter har sikkerhetsanalytikere, men én person er ikke nok for å kunne overvåke alle timer i døgnet. Det er også begrenset med sikkerhetsanalytikere, og kostnadene ved å ansette nok folk til 24 timers overvåking blir svært mye høyere enn å benytte seg av MDR-tjenester.

Ved bruk av vår MDR-tjeneste reduseres risikoen for cyberangrep betraktelig. Vi følger med på logger, brannmurer og visibilitet, slik at din bedrifts sikkerhet er ivaretatt.

2022-06_Managed Detection and Response_bilde 525x396

DE-operation-525x397

 

Hva er Managed Detection &Response?

Managed Detection & Response (MDR) er en tjeneste som overvåker IT-infrastruktur døgnet rundt, reduserer sikkerhetshendelser, og varsler deg om dataangrep før skaden oppstår.

  • Automatisert Security Operations Center (SOC).
  • Uønsket aktivitet fra sensorer som endepunkter, brannmurer og skytjenester analyseres automatisk. 
  • Automasjonssystemet vårt, reduserer antallet med hele 90%.
  • Vårt IR-team håndterer de resterende sikkerhetshendelsene.
  • Baserer seg på Palo Alto Networks Cortex XDR og Cortex XSOAR

MDR-tjenesten overvåker 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Alltid på vakt for å gjøre bedriften din sikrere.

 


Hvordan bruke Managed Detection & Response?

Vi setter enkelt opp en API-integrasjon med vårt automasjonssystem, som automatisk behandler uønskede hendelser. I automasjonssystemet vårt blir alt analysert, vasket og sjekket med integrerte referansesystemer som Virustotal, Wildfire, og vår egen signaturdatabase.

All informasjon er til enhver tid tilgjengelig i kundeportalen vår. I tillegg får du full oversikt i ukesrapportene som kommer fra IR-teamet vårt. Denne rapporten inneholder informasjon om hva som har skjedd i sensorene dine, samt sikkerhetsnivået i skytjenestene dine, uavhengig om det er Azure, Google eller AWS.

 

Screen Shot 2023-04-12 at 12.49.42-fullpage

 


ThomasL_525x398

 

 

“Det er forskjell på alarmer og logger. I alarmene ligger de mislykkede angrepene. I loggene ligger de vellykkede. Hos alle selskaper genereres det mengder med data/logg hver eneste dag som svært få følger med på, eller har et forhold til.

MDR handler om å følge med på logger og alarmer og er en automatisert funksjon som har til hensikt å gjøre ting som vi mennesker ikke har mulighet til å gjøre. Det må gjøres med maskinkraft; automatisert, døgnet rundt og med mye kapasitet. “
Thomas Lystad, Operation Manager i Data Equipment om MDR
 

Markedsledende teknologi basert på Palo Alto Networks

Vår MDR-tjeneste er basert på Palo Alto Networks. Vi benytter oss av markedsledende teknologi i form av Palo Alto Networks Cortex. Cortex-løsningen bruker avansert maskinlæring og analyse for å oppdage trusler og automatiserte undersøkelser, i tillegg til å forenkle hvert trinn i deteksjon og respons ved å samle og integrere sikkerhetsdata fra enhver kilde.

 

paloalto-logo

 


Jan-Petter sirkel

Overlat jobben til fageksperter

Data Equipment har høy kompetanse innen Managed Detection & Response (MDR), og leverer markedets beste løsninger. Ta kontakt med Jan-Petter Haanshuus på telefon 905 14 073 eller fyll ut skjemaet nedenfor.

Snakk med oss om Managed Detection & Response

Våre teknologipartnere

paloalto-logo

Proofpoint-logo-reg-K

Tenable_252x56

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt