<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Managed Endpoint Protection

Markedsledende endepunktssikkerhet
Intellisec sikkerhetsteam med på laget
Sporbarhet og historikk av filer på alle endepunkter

Hvorfor Managed Endpoint Protection?

De fleste angrep starter på de ansattes brukerenheter. Tradisjonell antivirus kan ikke lenger beskytte mot moderne og automatiserte angrep.

Det er helt nødvendig med en proaktiv beskyttelse av den ansattes PC, nettbrett, mobil eller bedriftens servere for å redusere risiko. 

 

Managed_Endpoint_Protection_Endepunktsikring_Thumbnail

DE-Sikkerhetsportal-2022_525x397

 

Hva er Managed Endpoint Protection?

Tjenesten leverer proaktiv beskyttelse av bedriftens PC'er, nettbrett, mobil og servere uten tregheter og gir deg visshet om at ekspertisen er tilgjengelig dersom du trenger det. 

Ved alvorlige hendelser er det viktig med raskest mulig problemløsning. Manuell undersøking er svært tidkrevende. Med vår tjeneste automatiseres arbeidet med å berike hendelser med relevant informasjon fra forskjellige kilder og reduserer responstiden dramatisk.

Tjenesten Managed Endpoint Protection gir deg full oversikt over status og hendelser gjennom portalen. 


Hvordan bruke Managed Endpoint Protection?

Tjenesten for deg som kunde vil oppleves helt sømløs og gi full beskyttelse enten du er på kontoret eller på reise. Et team av sikkerhetseksperter håndterer trusler og gir deg råd underveis.

Intellisec analyserer og håndterer alle alarmer og hendelser. Dersom det anses nødvendig, vil du som kunde bli varslet om anbefalte handlinger som bør gjøres på gjeldende endepunkt.

 

PC_sikkerhet_mobil_525x397

 Hva sier kundene?

«Det var veldig enkelt å komme i gang, og allerede fra starten av fikk vi informasjon og umiddelbar beskyttelse mot aktive trusler som forsøkte å hente ut blant annet kredittkortinformasjon.»

- Rune Sjøen, Department Manager Operations, UniSea AS

thumbnail_RuneSjoen

Jan-Petter sirkel

Overlat jobben til fageksperter

Data Equipment har høy kompetanse innen endepunksikkerhet og leverer markedets beste løsninger.

Ta kontakt med Jan-Petter Haanshuus på telefon 905 14 073 eller fyll ut skjemaet nedenfor.

Snakk med oss om Managed Endpoint Protection

Våre teknologipartnere

paloalto-logo

Proofpoint-logo-reg-K

Tenable_252x56

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt