<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Managed Firewall

IT-sikkerheten er den samme hvor enn du er tilkoblet.
Omfattende proaktiv brannmurovervåking
Tilgang til sårbarhetsdatabase og rådgivende informasjon om trusler

Hvorfor Managed Firewall?

En brannmur krever kontinuerlig oppdatering og tilpasning for å gjøre jobben sin. Vil du ha en brannmur som møter Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) anbefalinger? En brannmurtjeneste som krever minimalt med sikkerhetskunnskap?

Managed Firewall lar deg fokusere på kjernevirksomheten din mens vi sikrer dine verdier.

Managed Firewall: tekniske spesifikasjoner >

2019-10-29_firewall


hva-er-managed-firewall

Hva er Managed Firewall?

Managed Firewall er markedets fremste sikkerhetsteknologi levert som en abonnementstjeneste. 

Med Managed Firewall får du en brannmurtjeneste som automatisk oppdateres i henhold til et trusselbilde som endrer seg hver dag. Tjenesten overvåkes kontinuerlig og endringer utføres av sertifiserte eksperter. 


Hvordan bruke Managed Firewall?

Brannmuren leveres og administreres av Intellisec, med kontinuerlige statusrapporter i portalen, som benyttes mot kunder, styre og revisor for å bevise at bedriftens verdier er sikret. Endringer og tilpasninger utføres kontinuerlig av Intellisec.

Den kan også leveres som virtuell tjeneste i f.eks Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud eller ditt eget virtuelle datasenter.Jan-Petter sirkel

Overlat jobben til fageksperter

Data Equipment har høy kompetanse og leverer markedets beste løsninger.

Ta kontakt med Jan-Petter Haanshuus på telefon 905 14 073 eller fyll ut skjemaet nedenfor.

Snakk med oss om Managed Firewall

Våre teknologipartnere

paloalto-logo

Proofpoint-logo-reg-K

Tenable_252x56

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt