<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Skysikkerhet

Fullt innsyn i skyen, identifiser og håndter avvik, trusler og hendelser
Full beskyttelse av egne og kunders data i Azure, GCP og AWS
Full ivaretakelse av compliance krav - monitorer og rapporter avvik

Hva er skysikkerhet?

Skyen gir mange muligheter, og i mange tilfeller økt grad av informasjonssikkerhet. Når det er gjort riktig. Skysikkerhet handler om roller, ansvarsmodeller, prosesser og teknologi. Skyleverandørene leverer deler av dette, men ikke alt og vi som bruker skyen er ansvarlig for dataen som sendes til, lagres i, aksesseres, produseres- og behandles i skyen. Vår oppgave er gi brukere av skyen tilstrekkelig innsyn, kontroll og beskyttelse for å ivareta sin del av ansvaret

hva-er-skysikkerhet


de-8107

Palo Alto Networks Prisma Cloud

Vi benytter Prisma Cloud for å bistå våre kunder med sikker utnyttelse av Azure, AWS og GCP. Enten det gjelder innsyn, compliance, asset oversikt, sikring av konteinere, serverless, CI/CD sikkerhet. Man kan ikke sikre det man ikke kan se. Prisma Cloud gir fullt innsyn i skytjenestene, gir enkel compliance status, full oversikt over aktiva og sikring av disse, enten man har en singel eller multi-sky strategi. En løsning, felles policy og grensesnitt og forholde seg til. Sikre alt ett sted.


Er dine data trygge?

Enten bedriften har flyttet til skyen eller etablert seg i skyen er ansvaret det samme. Enten det er SaaS, Iaas eller PaaS så behandles data i andres datasenter. Etter etablering i skyen gjennomfører de færreste bedrifter revisjon av skytjenesten. Hvem har tilgang til dataene? Benyttes multifaktor? Hva har vi av assets? Er dataene fri for skadevare? Logges all aktivitet? Vi bistår med sikkerhetsrevisjon og kontroll av dine skytjenester. 

trygghet-skysikkerhet

skysikkerhet

Last ned guide: Slik sikrer du deg i skyen

Vi som jobber med datasikkerhet, ser at mange virksomheter – som regel i god tro – tar høy risiko med skytjenestene de bruker. Det kan ha dramatiske konsekvenser, og vi ønsker å gjøre det vi kan for å bidra. Vårt håp med denne guiden er at du skal få et tydeligere bilde av hva som kreves for god skysikkerhet, og hvordan ansvaret fordeler seg mellom deg og leverandøren.

Last ned guiden: Slik sikrer du deg i skyen 

 

hugo-rund

 

Overlat jobben til fageksperter

Data Equipment har høy kompetanse innen datasikkerhet og leverer markedets beste løsninger.

Ta kontakt med Hugo Fernandez på telefon 918 40 640 eller fyll ut skjemaet nedenfor.

Snakk med oss om skysikkerhet


Vår leverandør av skysikkerhet

paloalto-logo

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt