<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Security awareness training

Beskyttelse mot bedrageritrusler og leverandørsvindel
Endre brukeradferd
Identifiser risikable brukere

Hva er security awareness training?

Har du lagt merke til at alle slags virksomheter rammes av dataangrep – også de som har svært robust sikkerhetsutstyr?

Halvparten av de 1601 deltakerne i Mørketallsundersøkelsen 2020 oppgir at sikkerhetsbrudd skyldes menneskelige feil.

Security awareness training er tiltak dere kan gjøre for å heve sikkerhetsbevisstheten i virksomheten. Det er et helt nødvendig supplement til tradisjonelle IT-sikkerhetsmekanismer.

Bjørn-Ivar,Kristin4


de-8107

3 steg til tryggere atferd

Security awareness training følger tre steg.

  1. Identifiser spesielt angrepsutsatte brukere.
  2. Loggfør reelle og simulerte angrep mot disse.
  3. Analyser atferd og endre risikable vaner.

Identifiser risiko

Med vår løsning fra Proofpoint identifises hvem i organisasjonen som blir angrepet, og lar deg evaluere evnen de har til å beskytte seg selv.

Gjennom Very Attacked People (VAP)-rapporter, trusselsimuleringer og kunnskapsevalueringer, får du et klart risikobilde av virksomheten.

VAP-rapportene gir verdifull innsikt i hvem som klikker på skadelig innhold, og som dermed er sårbare for angrep.

de-8024


aktiviteter-data-equipment

Endre brukeratferd

Når du har identifisert sårbare brukere, hjelper vi deg med målrettet opplæring for å endre risikabel atferd.

Treningsopplegget er basert på et omfattende innholdsbibliotek, og kan tilpasses ethvert behov. Metodikken er bygget på såkalte Learning Science Principles, der brukerengasjement står i sentrum. Det sikrer maksimalt læringsutbytte.


Reduser eksponeringen

Det er enkelt å rapportere mistenkelig e-post med PhishAlarm® Email-tillegget. Dermed kan du snu sårbarhet til beskyttelse, fordi dine ansatte blir en robust sisteskanse.

Meldingers innhold blir analysert av Proofpoints trusselmekanisme, mens potensielt skadelige URLer og vedlegg blir isolert.

Administratorene dine kan velge automatisk å uskadeliggjøre innrapporterte meldinger, og sende brukerne tilpasset tilbakemelding. Dette kalles Closed-Loop Email Analysis and Response (CLEAR). Løsningen kutter dramatisk ned på tiden det tar å nøytralisere en aktiv trussel.

support-data-equipment

PFPT_PSAT Partner Specialist_logo

«Gi brukere opplæring og bedre risikoforståelse. Selv om det er etablert flere lag med forebyggende tekniske sikkerhetstiltak er det risiko for at meldinger med skadevare eller manipuleringsangrep havner i brukerens innboks. Sosial manipulasjon fungerer. Da er det viktig at brukerne har fått opplæring og har en sikkerhetsforståelse som reduserer risikoen for at de lar seg lure.»

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)

Thomas B sirkel

Overlat jobben til fageksperter

Data Equipment har høy kompetanse og leverer markedets beste løsninger. Lurer du på hva vi kan gjøre for deg?

Book et møte med Thomas Brodersen eller ta kontakt på telefon 958 30 108.

Snakk med oss om security awareness training


Vår leverandør av awareness training

Proofpoint-logo-reg-K

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt