<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Sårbarhetsscanning

Automatisert sårbarhetsscanning
Kartlegg og prioriter 
Patch programvare og lukk avvik

Hva er sårbarhetsscanning?

Med økt digitalisering blir det mange apper og tjenester. Med dette følger det også flere sårbarheter – feil i programvare som kan utnyttes for å gi tilgang til dine verdier. Det er tilnærmet umulig å holde oversikt over alt som kan inneholde sårbarheter i eget nettverk, ikke minst å være kjent med dem.

Med automatisk sårbarhetsskanning finner og kartlegger du sårbarheter og sikkerhetshull i bedriftens applikasjoner, endepunkter og nettverk som kan utnyttes fra Internett. Dermed kan du begynne jobben med å lukke avvikene, og holde ubudne gjester på trygg avstand.

hva-er-saarbarhetsscanning


de-6928

Velg mellom produkt eller tjeneste

Data Equipment leverer sårbarhetsscanning både som produkt og som tjeneste. Det kan settes opp raskt og enkelt, både for test og produksjon. 

Rune sirkel

Overlat jobben til fageksperter

Data Equipment har høy kompetanse innen datasikkerhet og leverer markedets beste løsninger.

Ta kontakt med Rune Bruget på telefon 415 61 866 eller fyll ut skjemaet nedenfor.

Snakk med oss om sårbarhetsscanning

Våre leverandører av sårbarhetsscanning

paloalto-logo

Tenable_252x111

 

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt