<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Nettverkssikkerhet

Zero Trust Network Architecture
Hvitelisting og tilgangskontroll
Sanntidsanalyse av trafikk, beskyttelse mot kjente og ukjente trusler

Hva er nettverkssikkerhet?

All data transportes på et nettverk av et eller annet slag, enten det er kablet, trådløst, mobilt eller virtuelt i datasenteret eller i skyen. Nettverkssikkerhet handler om å beskytte dette nettverket, tillate godkjent datatrafikk mellom soner i nettverket og inspisere godkjent trafikk for kjente og ukjente sårbarheter. Vi arbeider etter Zero Trust prinsippene og følger NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet i design av våre løsninger og sikkerhetstjenester. For å sikre CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) må all data inspiseres og analyseres i sanntid, tilgangskontroll håndheves og all trafikk logges.

hva-er-nettverkssikkerhet

de-8214

Din trygghet – vår ekspertise

Data Equipment har mer enn 35 års erfaring med sikre nettverk og har arbeidet etter Zero Trust modellen i mer enn 10 år. Vi er stolt av å være Norges største partner og kompetansehus på Palo Alto Networks, grunnleggeren av Next Generation Firewall, som muliggjorde Zero Trust Architecture i praksis. Våre leveranser spenner seg over alle bransjer i offentlig og privat sektor og våre høyt sertifiserte konsulenter kan bistå i alle faser av ditt sikkerhetsprosjekt. 

Er bedriften din trygg?

Er det lenge siden noen vurderte din bedrifts nettverkssikkerhet? Er nettverkssikkerhet et punkt høyt på agendaen i din bedrift? Inviter oss til en gjennomgang og sikkerhetsdiskusjon. Vi har ekspertisen, erfaringen og løsningene for deg med intern kompetanse eller nettverkssikkerhet levert som en tjeneste for deg uten tilstrekkelig intern kompetanse. 

de-6660

skysikkerhet

 

RFP kravliste for NGFW

IKT-sikkerhet er viktig. Derfor er det også viktig å se etter løsninger som bidrar til en helhetlig og god IKT-sikkerhet. Vi har derfor satt sammen en komplett liste over alle kravene du bør stille til brannmuren din, enten det er snakk om å optimalisere den du allerede har, eller å gå til anskaffelse av en ny.

Du kan laste den ned, helt gratis. Bruk den gjerne som utgangspunkt for en RFP-kravliste til leverandøren din. 

Last ned RFP kravliste for NGFW

Lars-Jørgen sirkel

Overlat jobben til fageksperter

Data Equipment har høy kompetanse innen nettverkssikkerhet og leverer markedets beste løsninger.

Ta kontakt med Lars Jørgen Andersen på telefon 452 47 806 eller fyll ut skjemaet nedenfor.

Snakk med oss om nettverkssikkerhet


Vår leverandør av nettverkssikkerhet

paloalto-logo

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt