<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Sikkerhetprodukter bedriften drifter selv

 

Din sikkerhet er vår virksomhet

Realiteten er som følger: Hvis bedriften din er på nett uten at du aktivt tar grep for å beskytte den, er informasjonen din tilgjengelig for hvem som helst.

hva-er-nettverkssikkerhet

Våre sikkerhetsprodukter

Skysikkerhet

Skytjenester er populære, men visste du at ansvaret for sikkerheten fortsatt ligger hos deg?

Vi hjelper deg å få oversikt og kontroll.

Les mer om skysikkerhet  →

Nettverkssikkerhet

Moderne datanettverk blir fort store og komplekse.

Vi gjør krevende sikkerhet enkelt for deg.

Les mer om nettverkssikkerhet  →

Endepunktsikkerhet

De fleste angrep retter seg mot de ansattes enheter.

Endepunktsikkerhet beskytter den enkelte, og hele selskapet.

Les mer om endepunktsikkerhet →

E-postsikkerhet

Visste du at mer enn 90 prosent av nettangrep starter via e-post?

Heldigvis skal det ikke så mye til for å redusere risikoen betraktelig.

Les mer om e-postsikkerhet  →

Sårbarhetsscanning

Vet du om IT-systemene står i fare for å bli utnyttet av ondsinnede aktører?

Vi skaffer deg innsikten du trenger.

Les mer om sårbarhetsscanning →

Security awareness training

Mange sikkerhetsbrudd skyldes menneskelige feil. Bevissthetstrening er et helt nødvendig supplement til tradisjonelle IT-sikkerhetsmekanismer.

Les mer om awareness training →

«Med den nye Proofpoint-løsningen har vi ivaretatt håndteringen av e-post på en sikker måte»

Stine-Elisabeth Engeseth, IT-Manager i Eidesvik Offshore ASA

Les mer her

knusten-thumb

Våre teknologipartnere

Data Equipment samarbeider med noen av verdens ledende produsenter innen sikkerhet- og infrastrukturløsninger. Se hvem vi jobber med her.

Palo Alto Networks logo 2020

 

proofpoint-logo

 

Extreme Diamond PartnerW1763H81

 

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt