<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

  Program 

  Mandag 17. april

  Vi tjuvstarter Securithon med foredrag og middag mandag ettermiddag. Mandag arrangeres også CCSK-kurs.

  10.00 - 16.00

  Sertifiseringskurs for Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) v4

  Målgruppe: CISO og mellomledere.

  Lær hvordan du utvikler et helhetlig sikkerhetsprogram for å ta i
  bruk skytjenester. Sertifiseringen dokumenterer at du har
  ferdigheter og kunnskap til å sikre at skytjenester implementeres
  og benyttes i organisasjonen din med nedvendige
  sikkerhetskontroller på plass. Dette inkluderer teknisk rammeverk
  så vel som rammeverk for ledelse og overordnet styring
  governance). Les mer her

  17.00 - 18.00

  Security Culture - The Why, What and How
  Cybersecurity is no longer just about technology it is ultimately about people.  Specifically how people not only think about security but what they prioritize and how they act, from the Board of Directors on down. Learn how to leverage the principles of organizational change and embed a strong security culture throughout your organization to create a far more secure organization. Key things you will learn include

  • The role human behavior and culture play in cyberspace today
  •  Indicators of a strong security culture and the key elements to creating one
  • A simple model you can apply that will create the strong security culture you want
  • How to measure and quantify your security culture
  18.00 - 19.00

  Fritid og innlosjering

  19:00

  Middag

  Agenda Securithon dag 1 -  (18. april)

  08.00 - 09.00

  Registrering

  09.00 - 09.10

  Åpning av konferansen

  09.10 - 09.40

  KPMG Cyber & Security jobber med mange og store virksomheter innenfor kritisk infrastruktur og bruker sine erfaringer fra ulike prosjekter og hendelseshåndtering for å forstå utviklingstrekk og de ulike drivere innenfor fagområdet.

  De vil derfor i dette foredraget snakke om utviklingen i trusselbildet den siste tiden og faktiske hendelser som påvirker virksomheters strategiske prioriteringer for sikkerhet. 

  09.40 - 10.05

  The Hidden Cost of Innovation
  In the next 10 years, we will see an acceleration in innovation like we haven’t in the last 100 years, and a data revolution beyond our imagination. In today's day and age, while innovation is necessary for survival, it comes bearing hidden costs leading to both unintended and intended malicious consequences. Where there is innovation and data, there is money. Where there is money, there is cybercrime and other consequences. In her keynote, Monica Verma, Hacker, CISO, Board Executive and Founder of Monica Talks Cyber, will share real stories and real experiences, and talk about these hidden costs, whether the cost of the unintended consequences are worth the innovation, and what can we as individuals and businesses do about it.

  10.05 - 10.30

  Pause

  10.30 - 11.00

  Managing Human Risk
  Cybersecurity is no longer just a technical challenge but a human challenge also.  People, and not technology, now represent over 80% of cyber risk to organizations today.  Learn how to apply lessons learned from organizations around the world, creating a mature security awareness program that enables you to identity, manage and measure your human risk.  Key action items you will be able to apply include.

  • Explain and identify what your top human risks are
  • Leverage three strategic steps to building a mature awareness program
  • What to measure and how
  • Resources that enable you to easily benchmark and roadmap your program"
  11.30 - 12.30

  Lunsj

  12.30 - 13.00

  Cybertrusler: Kode Rød

  13.00 - 13.30

  Industriell digitalisering - Med livet på spill
  Presentasjonen forteller om digital transformasjon i lys av Industri 4.0 og ser på hvordan digitalisering kan gå på kompromiss med cybersikkerhet og safety, spesielt for samfunnskritisk infrastruktur.

  En kort introduksjon blir gitt til mulighetene som kommer av Industri 4.0 og bildet kombineres deretter med relevante utfordringer og hendelser i lys av cybersikkerhet og safety. Avslutningsvis blir det presentert anbefalinger for å finne en god balanse mellom digitaliseringsløft og sikkerhet/safety.

  13.30 - 13.50

  Pause

  13.50 - 14.20

  Om å utnytte et momentum
  Aurskog-Høland kommune deler erfaringer fra prosessen med å anskaffe overvåkningstjeneste i tråd med sine behov og ressurser. 

  14.20 - 14.50

  Telenor Research har sammen med det Norske Forsvaret i rammen av 5G-VINNI og 5G-FUDGE-prosjektene gjennomført flere 5G-trials.
  Dette ble av NATO i 2021 ansett som de mest avanserte pågående 5G-trials i Europa. Vi får høre om de mest relevante 5G-funksjonene, og få innsikt i viktig arkitektur, sikkerhets- og forretningskonsepter.

  14.50 - 15.10

  Pause

  15.10 - 15.40

  Cyberlandslaget er “det norske landslaget i hacking og består av våre aller beste sikkerhetstalenter i alderen 16 til 25 år. I dette foredraget får vi blant annet høre fra trener Espen Thorseth og en av deltakerne på landslaget om hvordan de unge tenker sikkerhet. 

  15.40 - 16.10
  Det kan alltid bli verre
  John Hammersmark gir oss gode og konkrete metoder for hvordan man bør tenke, samhandle og jobbe for å skape de verdiene bedriften ønsker.
  16.10 - 17:30

  Fritid

  17.30 - 18.00

  Vi møtes i baren før middag

  18.00 - 20.00

  Middag

  Agenda Securithon dag 2 -  (19. april)

  08.30 - 08.40

  Velkommen til dag 2

  08.40 - 09.15

  Welcome to the WWW (The Wild Wild West)
  How do really people get hacked? How are we tricked? We will use real life examples where we show how Chris manages to hack several famous Norwegian journalists.  What is the underlying incentive and motivation leading to why your business is being hacked.  We will talk about the money in the game. How much are you worth? What are “you” sold for? What is your business sold for? How much do the criminals really earn doing this criminal act?  We round this up by explaining how you and your company should focus and prioritize related to IT-security, to take the most critical and necessary measures.
   

  09.15 - 09.45

  Hva er styret ansvarlig for – Cybersikkerhet i styrerommet

  09.45 - 10.15

  The 5 Operational Challenges of nearly all organisations
  Nearly all organisations share certain challenges. In this presentation the top 5 will be presented and we will focus on how we can leverage Cybersecurity efforts to not only overcome, but overtake these challenges, while simultaneously increasing both our posture, our range of capabilities and bring additional opportunities to support the ambitions of the business (and yes - we will also talk about KPI's).

  10.15 - 10.45

  Pause

  10.45 - 11.15

  I løpet av drøye 20 år er IKT tatt i bruk i større eller mindre grad på de aller fleste områder.
  Det er blitt  tatt skritt for skritt innen den enkelte bedrift/institusjon - uten at man samtidig har tilstrebet noen samlet oversikt over IKT-avhengighet og samfunnsmessige konsekvenser. Hvorfor?
  Og hvordan kan det ha seg at de færreste, er kompetente nok til å forstå utfordringene knyttet til bruk av IKT, mens de aller fleste bruker IKT som om de faktisk skjønner hva de driver med?
  Og er det sikkert at hovedutfordringer er "dem", og ikke "oss"?

  11.15 - 11.45

  Når sikkerhet blir til sårbarhet
  Hva er egentlig sikkerhet? Er det risikovurderinger og tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet? Hva innebærer egentlig sikkerhet og tenker vi sikkerhet på rett måte i det digitale rom? I denne sesjonen vil jeg dele noen tanker om hvordan vi bør tilnærme oss sikkerhetsarbeidet i det digitale rom for å kunne levere trygge og sikre digitale tjenester.

  11.45 - 12.45

  Lunsj

  12.45 - 13:25

  Paneldebatt - Siri Lill Mannes leder paneldebatt med foredragsholdere om aktuelle temaer fra konferansen. 

  13.20 - 13.50

  I desember 2021 opplevde Nordic Choice Hotels et alvorlig dataangrep mot hotellkjeden. Hva har de lært og hva gjør de annerledes i dag?

  13.50 - 14.10

  Pause

  14.10 - 14.45

  Det er store endringer i markedet som gir et stor behov for sikkerhet som en tjeneste. 

  14.45 - 15.00

  Avslutning


  Kontaktperson for konferansen

  Kristin Eilertsen
  m: 99 55 77 19
  kristin@dataequipment.no

  kristin-eilertsen

   

  Delta på hele konferansen inkludert ettermiddagen 17. april.

  To middager inkludert, hotell ikke inkludert.

  NOK 7 600,-

  Delta 18. og 19. april

  Middag inkludert, hotell ikke inkludert.

  NOK 6 900,-

  Delta 18. april 

  Middag inkludert, hotell ikke inkludert

  NOK 4 200,-

  Delta 19. april

  (Hotell ikke inkludert)

  NOK 3 000,-


  Påmelding