<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

  Foredragsholdere

  Hasse Kristiansen_Securithon

  Hasse Kristiansen

  Partner-Leder for KPMG Cyber & Security

  Hasse er Partner i KPMG Advisory og leder rådgivningsområdet Cyber and Security. Han har svært lang erfaring fra sikkerhetsområdet både som CISO i mange virksomheter ( Forsvaret, Nets Norden, Statnett og BaneNor), samt utallige rådgivnings- og revisjonsoppdrag fra tiden i EY og nå KPMG.

  Chris Dahle1_Securithon

  Chris Dale

  Co-Founder & COO, River Security

  Co-Founder av River Security AS. Hans rolle i dag er COO i River Security samt Principal Instructor for SANS Institute. Chris Dale er en anerkjent sikkerhetsekspert nasjonalt og internasjonalt. Hans spisskompetanse er innenfor penetrasjonstesting og hendelseshåndtering. Penetrasjonstesting, foregår i avklarte rammer og gjennomføres med høy etikk og moral. Dette er ofte beskrevet som etisk hacking, hvor spesialisten er en som bryter seg inn i bedrifter med tillatelse, utelukkende for å hjelpe med å fokusere våre forsvarsmekanismer. Øvelsen avdekker sikkerhetshull og tilhørende risiko. Videre bistår Chris når en alvorlig sikkerhetshendelse har funnet sted og blitt avdekket. Da utfører Chris viktige oppgaver for å avdekke hvordan hendelsen har oppstått, samt sikre at bedriften kommer raskt tilbake til ordinær tilstand, med minst mulige tap. For SANS Institute er han den eneste godkjente foreleseren i Norden (Principal Instructor).Han bistår også av og til som ekspertrådgiver for media. Chris er en entusiastisk og engasjerende person, med stor innsikt i hvordan de kriminelle opererer. Han reiser verden rundt og foreleser for både forsvar, Fortune 500-selskaper, regjeringer, militær og mye annet. Han har bl.a. bistått Digital21 i rapport rundt sikkerhet i næringslivet i Norge, samt bistått regjeringen i ekspertgruppe for å utrede sikkerhet i demokratiske prosesser.

  Oyvind-Husby_Securithon

  Øyvind Husby

  Administrerende direktør, IKT Norge

  Øyvind Husby er utdannet siviløkonom og har jobbet i konsulent- og telekombransjen i over 25 år. Han har erfaring fra både internasjonale konsern, mellomstore bedrifter, start-up og scale-up med både finansielle og industrielle eiere. Øyvind har hatt en rekke styreverv, blant disse er styreleder i Virke IKT, styreleder i Kabel Norge, Styreleder i Futurehome og styremedlem i Virke Kunnskap og Teknologi. Øyvind tok Forsvarets Sjefskurs på Forsvarets Høyskole i 2020.Øyvind representerer IKT Norge i referansegruppen til det regjeringsnedsatte skatteutvalget, Nasjonalt Geodataråd og det regjeringsoppnevnte 5G-industriforum. Han er sitter også i juryen for digitaliseringsprisen 2022.

  Monica Verma_Securithon

  Monica Verma

  CISO og engasjert og lidenskapelig sikkerhetsleder

  Monica Verma er en engasjert og lidenskapelig sikkerhetsleder, og en ettertraktet keynote taler med mer enn 15 års erfaring innen sikkerhet, beredskap og risikostyring. Hun jobber både som CISO for å hjelpe kunder, og er gründer av Cyber Foyer AS og Monica Talks Cyber AS for å bidra med engasjerende kurs og opplæring i bransjen, gjennom hennes podcast (We Talk Cyber), LinkedIn, Youtube (Monica Talks Cyber) og andre kanaler. I tillegg ble hun kåret til Fremragende Sikkerhetsrådgiver i 2019 og Top 50 Kvinner i Tech i 2022. Hun er en styre-sertifisert Kvalifisert Teknologisk Ekspert (QTE) og har erfaring med å bidra på toppledelsesnivå. Hun har lang erfaring som CISO fra finans- og helsesektoren, og har hjulpet selskapene med å styre sikkerhetsrisikoer, bekjempe cyberkriminalitet og drive fram innovasjon og digitale transformasjoner gjennom et helhetlig sikkerhetsprogram.

  Lance Spitzner_Securithon

  Lance Spitzner

  Director, SANS Security Awareness

  Lance Spitzner has over 25 years of security experience in cyber threat research, security architecture and awareness and training. He helped pioneer the fields of deception and cyber intelligence with his creation of honeynets and founding of the Honeynet Project. In addition, Lance has published three security books, consulted in over 25 countries and helped over 350 organizations build security awareness and culture programs to manage their human risk. Lance is the author and an instructor for the SANS MGT433: Managing Human Risk and MGT521: Building A Security-Based Culture, and built the SANS Security Awareness business unit from the ground up over the past 12 years. Lance is a frequent presenter, serial tweeter (@lspitzner) and works on numerous community projects. Before information security, Mr. Spitzner served as an armor officer in the Army's Rapid Deployment Force and earned his MBA from the University of Illinois.

  Jesper Olsen

  Jesper Olsen

  Chief Security Officer (NEUR), Palo Alto Networks

  Jesper Olsen is the Chief Security Officer for Northern Europe at Palo Alto Networks. Joining the company early 2021, he brings 22 years of experience and knowledge working in the technology and cybersecurity domains across software development, communications, cryptography, strategy, and government policy.

  Kenneth Titlestad_Securithon

  Kenneth Titlestad

  Direktør for industriell IT/OT og cybersikkerhet, Sopra Steria

  Kenneth Titlestad er direktør for industriell IT/OT og cybersikkerhet i Sopra Steria og har et stort engasjement for industriell cybersikkerhet.Han har vært rådgiver i en rekke store prosjekter for selskaper på tvers av sektorer. Han er arbeidsgruppeleder for Industriell Cybersikkerhet i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK, nasjonalkomite 65) og har bakgrunn fra Equinor.

  Andres_Gonzalez5.jpg

  Andres Gonzalez

  Automatiseringsarkitekt og seniorforsker i Telenor

  Andres Gonzalez er automatiseringsarkitekt og seniorforsker i Telenor og har jobbet med utviklingen av 5G siden 2013. Han har en doktorgrad i telematikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Gonzales har jobbet som hovedarkitekt på flere 5G-trials, blant annet vinneren av Mobile World Congress GLOMO-Award 2021, og i flere 5G-trials med det Norske Forsvaret som ble anerkjent av NATO i 2021 som de mest avanserte pågående 5G-trials i Europa

  Suhail_Securithon

  Suhail Mushtaq

  Fagsjef for informasjonssikkerhet og personvern, KS

  Suhail Mushtaq er fagsjef for informasjonssikkerhet og personvern i KS. Suhail har arbeidet innen sikkerhet i en årrekke og er godt kjent i sikkerhetsmiljøet.

  Lars Wilberg_Securithon

  Lars Wilberg

  Partner KPMG Cyber & Security

  Lars Wilberg er partner i KPMG Forensic Services og leder for fagområdet Forensic Technology. Lars har 25 års erfaring innen cyberkriminalitet, digital etterforskning og eDiscovery, herunder spesialistkompetanse innen sikring, søk og analyse av data gjennom bruk av avanserte dataetterforskningsverktøy. Han benyttes regelmessig som rettsoppnevnt sakkyndig i sivile tvistesaker, og har lang erfaring som rådgiver for toppledelse og styrer i virksomheter som har opplevd sikkerhetsbrudd og uønskede hendelser.

  John-Hammersmark_ny_Securithon

  John Hammersmark

  John Hammersmark, foredragsholder, rådgiver og kjent som Kapteinen i Kompani Lauritzen

  Basert på mange års militær tjeneste og sivil karriere bidrar Hammersmark med erfaringer og refleksjoner som er aktuelle for både næringsliv og organisasjoner.

  Josephine Zandstra Jacobsen_Securithon

  Josephine Zandstra Jacobsen

  IT Security Manager, Nordic Choice Hotels

  Josephine er IT-sikkerhetssjef i Nordic Choice Hotels. I sin rolle er hun ansvarlig for å ivareta sikkerheten til selskapets IT-systemer og data. Hun har en Mastergrad i IT med spesialisering innen personvern og skysikkerhet, og har brukt denne kunnskapen til å implementere sikkerhetstiltak på tvers av organisasjonen.

  Dagfinn-Buset_Securithon

  Dagfinn Buset

  Partner i Risk Advisory Services i BDO AS

  Dagfinn er partner i Risk Advisory Services i BDO AS, der han har bygget opp og leder sikkerhets- og beredskapstjenestene. Han har over 20 års erfaring innen sikkerhet og beredskap, og har vært sentral i utviklingen av virkemiddelapparatet for å sikre landets kritiske infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. Dagfinn har en Cand. Mag. grad fra Universitet i Oslo, med fagkombinasjonen statsvitenskap, sosialøkonomi og juss. Han har også utdanning innen prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI. Før han begynt i BDO, var Dagfinn analytiker, mellomleder og senere fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), med ansvar for sikkerhetsvurdering, tilsyn og nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dette arbeidet omfattet kurs og veiledning i regelverksforståelse, rådgivning og faglig samarbeid med et stort antall offentlige og private samarbeidspartnere innenfor ulike samfunnssektorer. I BDO har Dagfinn over tid utviklet erfaring og trygghet i rollen som rådgiver og revisor innen sikkerhetsstyring, herunder GAP-analyser, internrevisjoner, andrepartsrevisjoner av leverandører og offentlig tilsyn, mv. Dagfinn har unik forståelse for hvordan sikkerhetsarbeidet kan integreres i virksomhetsstyringen, slik at dette arbeidet blir koordinert og sett i sammenheng med andre sentrale styrings- og beslutningsprosesser.

  Jørgen-Dyrhaug_Securithon

  Jørgen Dyrhaug

  Seniorrådgiver, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

  Jørgen Dyrhaug er utdannet sivilingeniør (Maskinlinjen) fra NTH. Han har jobbet 14 år i Forsvarsdepartementet før han gikk over til NSM for ti år siden. Før dette var det noen år i det private næringslivet.

  Kjellaug-Johansen_Securithon

  Kjellaug Johansen

  Leder IKT og dokumentsenter, Aurskog-Høland kommune

  Kjellaug er leder for IKT og dokumentsenter i Aurskog-Høland kommune og er tett på både drift og utvikling av kommunens digitale infrastruktur, systemportefølje og dokumentasjonsforvaltning. Hun etablerte kommunens digitaliseringsnettverk og har vært pådriver for arkitekturrådet som i dag sikrer at anskaffelser er i tråd med sikkerhetsprinsipper, arkivkrav og GDPR. Hun har bakgrunn som systemutvikler, og studerer for tiden master i ledelse og digital transformasjon på Universitet i Agder.

  Bill Lundgren_Securithon

  Bill Lundgren

  Distinguished Engineer, Director - Cloud Architecture, Security, and Compliance, Extreme Networks

  Bill Lundgren is the Director of Product Management for Cloud Operation and Architecture at Extreme Networks, where he works alongside the cloud operations team designing and enhancing ExtremeCloud IQ and the external-facing API’s. He was previously a product manager at Aerohive Networks focused on API’s and also served as Director of Systems Engineering for the western U.S. for a number of years as well as a pre-sale SE.

  Espen Torseth_Securithon

  Espen Torseth

  Trener Cyberlandslaget og seniorrådgiver, NTNU IIK

  peter-hj-van

  Peter HJ van Eijk

  Cloud trainer

  Peter HJ van Eijk is one of the most experienced independent cloud trainers worldwide. Since 2011 he has focused on developing and delivering cloud computing training, mainly related to business value and business risk of cloud computing.petervaneijk

  Egil Jahren_Securithon

  Egil Jahren

  Daglig leder, Data Equipment

  Egil Jahren har erfaring fra IT-bransjen helt tilbake til 1986. Han har vært med på en reise fra «stormaskiner» til dagens distribuerte nettverk. De siste 10 årene som daglig leder av Data Equipment og med et stort engasjement til å gjøre Norge sikrere.

  Hugo Fernandez_Securithon

  Hugo Fernandez

  Salgssjef, Data Equipment

  Hugo Fernandez har jobbet i Data Equipment i 10 år og vært med på å utvikle selskapet til å bli et solid sikkerhetsselskap i det norske markedet. Hugo har lang fartstid fra Forsvaret før overgangen til privat sektor.


  Kontaktperson for konferansen

  Kristin Eilertsen
  m: 99 55 77 19
  kristin@dataequipment.no

  Delta på hele konferansen inkludert ettermiddagen 17. april.

  To middager inkludert, hotell ikke inkludert.

  NOK 7 600,-

  Delta 18. og 19. april

  Middag inkludert, hotell ikke inkludert.

  NOK 6 900,-

  Delta 18. april 

  Middag inkludert, hotell ikke inkludert

  NOK 4 200,-

  Delta 19. april

  (Hotell ikke inkludert)

  NOK 3 000,-


  Påmelding