<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Rådgivning

Rådgivning

Basert på snart 40 års erfaring og dokumentert fagkompetanse, tilbyr vi rådgivning og sparring med fokus på moderne løsninger som sikrer konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Vi jobber etter viktige og gyldige prinsipper som NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, Zero Trust, Center for Internet Security (CIS) og Cloud Security Alliance (CSA).

Vi gir råd om informasjonssikkerhet, sikkerhetskultur, prosesser, design, implementering og administrasjon som gjør dagens digitale bedrifter effektive, tilpasningsdyktige og fremtidssikker.

de-6692


Hugo sirkel

Overlat jobben til fageksperter

Data Equipment har høy kompetanse og leverer markedets beste løsninger.

Book et møte med oss

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt