<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

  Program 

  Mandag 17. april

  Vi tjuvstarter Securithon med foredrag og middag mandag ettermiddag. Mandag arrangeres også CCSK-kurs.

  10.00 - 16.00

  Sertifiseringskurs for Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) v4

  Målgruppe: CISO og mellomledere.

  Lær hvordan du utvikler et helhetlig sikkerhetsprogram for å ta i
  bruk skytjenester. Sertifiseringen dokumenterer at du har
  ferdigheter og kunnskap til å sikre at skytjenester implementeres
  og benyttes i organisasjonen din med nedvendige
  sikkerhetskontroller på plass. Dette inkluderer teknisk rammeverk
  så vel som rammeverk for ledelse og overordnet styring
  governance). Les mer her

  17.00 - 18.00

  TBD

  TBD

  18.00 - 19.00

  Fritid og innlosjering

  19:00

  Middag

  Agenda Securithon dag 1 -  (18. april)

  08.00 - 09.00

  Registrering

  09.00 - 09.10

  Åpning av konferansen

  09.10 - 09.40

  TBD

  TBD

  09.40 - 10.05

  TBD

  Monica Verma

  10.05 - 10.30

  Pause

  10.30 - 11.00

  TBD

  TBD

  11.00 - 11.30

  TBD

  TBD

  11.30 - 12.30

  Lunsj

  12.30 - 13.00

  TBD

  TBD

  13.00 - 13.30

  TBD

  TBD

  13.30 - 13.50

  Pause

  13.50 - 14.20

  TBD

  TBD

  14.20 - 14.50

  TBD

  TBD

  14.50 - 15.10

  Pause

  15.10 - 15.40

  TBD

  TBD

  15.40 - 16.10

  John Hammersmark, kapteinen i Kompani Lauritzen

  John Hammersmark

  16.10 - 17:30

  Fritid

  17.30 - 18.00

  Vi møtes i baren før middag

  18.00 - 20.00

  Middag

  Agenda Securithon dag 2 -  (19. april)

  08.30 - 08.40

  Velkommen til dag 2

  09.15 - 09.45

  TBD

  TBD

  09.45 - 10.15

  TBD

  TBD

  10.15 - 10.45

  Pause

  10.45 - 11.15

  TBD

  TBD

  11.15 - 11.45

  TBD

  TBD
  11.45 - 12.45

  Lunsj

  12.45 - 13:20

  Paneldebatt - Siri Lill Mannes leder paneldebatt med foredragsholdere om aktuelle temaer fra konferansen. 

  13.20 - 13.50

  TBD

  TBD

  13.50 - 14.10

  Pause

  14.10 - 14.45

  TBD

  TBD

  14.45 - 15.00

  Avslutning


  Kontaktperson for konferansen

  Kristin Eilertsen
  m: 99 55 77 19
  kristin@dataequipment.no

  kristin-eilertsen

   

  Delta på hele konferansen inkludert ettermiddagen 4. april.

  (Hotell ikke inkludert)

  NOK 6 300,-

  Delta 5. og 6. april

  (Hotell ikke inkludert)

  NOK 5 900,-

  Delta 5. april

  (Hotell ikke inkludert)

  NOK 3 500,-

  Delta 6. april

  (Hotell ikke inkludert)

  NOK 3 000,-

  Påmelding