<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

  Program 

  Mandag 4. april

  Vi tjuvstarter Securithon med foredrag og middag mandag ettermiddag. For de som ønsker det arrangerer vi også CCSK-kurs på mandag.

  10.00 - 16.00

  Sertifiseringskurs for Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) v4

  Målgruppe: CISO og mellomledere.

  Lær hvordan du utvikler et helhetlig sikkerhetsprogram for å ta i
  bruk skytjenester. Sertifiseringen dokumenterer at du har
  ferdigheter og kunnskap til å sikre at skytjenester implementeres
  og benyttes i organisasjonen din med nedvendige
  sikkerhetskontroller på plass. Dette inkluderer teknisk rammeverk
  så vel som rammeverk for ledelse og overordnet styring
  governance). Les mer her

  17.00 - 18.00

  Vi er så heldige å ha fått Jen Miller-Osborn, assisterende direktør for Threat Intelligence, Unit 42, Palo Alto Networks til Norge.

  Jen og hennes team jobber med å løse noen av verdens mest utfordrende problemer 

  18.00 - 19.00

  Fritid og innlosjering

  19:00

  Middag

  Agenda Securithon dag 1 -  (5. april)

  08.00 - 09.00

  Registrering

  09.00 - 09.10

  Åpning av konferansen

  09.10 - 09.40

  Nasjonal digital sikkerhet – strategi og prioriteringer. 
  Et innblikk i den nasjonale strategien for digital sikkerhet, sentrale tiltak og prioriteringer fra myndighetenes side. 

  09.40 - 10.05

  Zero Trust - hype? Fake news? Alle snakker om det, hva er Zero Trust?

  10.05 - 10.30

  Pause

  10.30 - 11.00

  I desember opplevde Nordic Choice Hotels et alvorlig dataangrep mot hotellkjeden. Øivind Solheim forteller hva som skjedde og hva de gjør de.

  11.00 - 11.30

  Næringslivets risikobilde 2022 – trusler og sårbarheter for norske virksomheter

  11.30 - 12.30

  Lunsj

  12.30 - 13.15

  Nordland Fylkeskommune opplevde i desember 2021 et angrep som fremdeles påvirker driften av fylkeskommunens oppgaver. Hva skjedde, og hva gjør de nå?

  13.15 - 13.45

  Hva viser Riksrevisjonens revisjoner av informasjonssikkerhet i statsforvaltningen?
  Erfaringer og resultater fra revisjoner av informasjonssikkerhet

  13.45 - 14.05

  Pause

  14.05 - 14.35

  Valgene vi tar.

  14.35 - 15.10

  A song of Red & Blue - en live demo av et hendelsesforløp i et nettangrep; vi får se kompleksiteten, tidsbruken, og stresset

  15.10 - 15.30

  Pause

  15.30 - 16.00

  Top 10 Best Network Security Practices for Zero Trust

  16.00 - 16.30

  Peter Heine Nielsen er trener for Magnus Carlsen og selv dansk stormester. Vi får høre hvordan de har tatt i bruk Artificial Intelligence (AI) for å forbli verdens beste sjakkspiller og hvordan man forbereder angrep med AI.

  16.30 - 17.30

  Har du lyst å spille simultansjakk mot en stormester i sjakk? Hvem klarer å slå Peter Heine Nielsen?

  17.30 - 18.00

  Fritid

  18.00 - 18.30

  Vi møtes i baren før middag

  18.30 - 20.00

  Middag

  Agenda Securithon dag 2 -  (6. april)

  08.30 - 08.40

  Velkommen til dag to.

  08.40 - 09.15

  Fra 100 til Zero Trust. 
  Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gis oss noen betraktninger om utviklingen av sikkerhetsarbeidet og betydningen av zero trust! 

  09.15 - 09.45

  Hvorfor velger Sandefjord kommune Zero Trust som strategi?

  09.45 - 10.15

  How to apply Zero Trust for Operational Resilience

  10.15 - 10.45

  Pause

  10.45 - 11.15

  Løsepengevirusangrepet i Østre Toten kommune: Hva kan vi lære av hendelsen?

  11.15 - 11.45

  Slik omgjorde vi 1 mrd passord til 600 000 våpen som kan brukes i angrep på norske samfunnsinteresser.

  I 2019 fikk Adresseavisen tilgang til en passordlekkasje på mer enn 1 milliard passord og brukernavn fra hele verden. Lekkasjen ble ved datajournalistiske metoder analysert og filtrert ned til 600 000 norske konti fra alle lag og sektorer i samfunnet. I en rekke artikler ble funnene brukt til å vise hvor utsatt det norske samfunnet var for angrep hvor lekkede passord kunne inngå i metodebruken.

  11.45 - 12.45

  Lunsj

  12.45 - 13:20

  Paneldebatt
  Siri Lill Mannes leder paneldebatt med foredragsholdere om aktuelle temaer fra konferansen. 

  13.20 - 13.50

  De siste årene har vært preget av flere profilerte sikkerhetshendelser, som også har fått konsekvenser fra personvernperspektivet. Hva ser Datatilsynet etter når vi banker på døra, hva må du være forberedt på å svare på? Med noen konkrete erfaringer og faktiske observasjoner fra saker de siste årene.

  13.50 - 14.10

  Pause

  14.10 - 14.45

  Zero Trust et referansedesign 2.0

  14.45 - 15.00

  Avslutning


  Kontaktperson for konferansen

  Kristin Eilertsen
  m: 99 55 77 19
  kristin@dataequipment.no

  kristin-eilertsen

   

  Delta på hele konferansen inkludert ettermiddagen 4. april.

  (Hotell ikke inkludert)

  NOK 6 300,-

  Delta 5. og 6. april

  (Hotell ikke inkludert)

  NOK 5 900,-

  Delta 5. april

  (Hotell ikke inkludert)

  NOK 3 500,-

  Delta 6. april

  (Hotell ikke inkludert)

  NOK 3 000,-

  Påmelding