Personvern

Retningslinjer for personvern

Data Equipment AS respekterer din rett til personvern og behandler personopplysninger om deg i tråd med de lover og regler som til enhver tid gjelder i henhold til personvernforordningen, (EU) 2016/679/GDPR).

 

Personvernerklæring for Data Equipment AS (organisasjonsnr. 933474232)

Personvernerklæringen beskriver hvordan vi som behandlingsansvarlig, samler inn, bruker, videreformidler og lagrer dine personopplysninger. Daglig leder er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene.

 

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.  En identifiserbar, fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved referanse til identifikatorer som navn, stedsinformasjon eller en elektronisk identifikator.

 

Eksempler på personopplysninger som Data Equipment AS behandler

  • Personnavn
  • Firmanavn
  • Firmaadresse/fakturaadresse
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Organisasjonsnummer
  • Informasjon om din bruk av vår nettside (www.dataequipment.no og www.intelisec.io), f. eks. hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse. Denne informasjonen behandles på rettslig grunnlag, med en legitim interesse og brukes til å utvikle nettstedets funksjoner og innhold.

 

Formålet med informasjonen som innhentes

Kontaktinformasjon om bedrifter og kontaktpersoner som har et kundeforhold til oss. Sende ut nyheter pr epost om produkter og tjenester, våre seminarer, event og kurs, samt informasjon om foretatte bestillinger.

 

Hvordan informasjon innhentes?

Data Equipment AS registrerer kontaktopplysninger ved salg av varer og tjenester, påmelding til våre aktiviteter og kurs samt etter personlig kontakt eller møte.

 

Eksempel på bruk av informasjonskapsler (cookies) på dataequipment.no og intellisec.io

Data Equipment AS samler inn og behandler avidentifiserte opplysninger om besøkende på dataequipment.no og intellisek.io. Vi bruker vanlige internett-teknologier som Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (som f.eks ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Dataequipment.no og intellisec.io bruker informasjonskapsler for å gi oss statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Dataene som samles inn, er anonymiserte og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk informasjonskapsler. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise disse eller til at du må godkjenne disse, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av informasjonskapsler. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Dersom du ikke ønsker at Data Equipment AS skal samle inn anonyme data fra deg, kan du endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. På www.nettvett.no kan du også lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler og få tips til sikrere bruk av internett.

 

Deling av personopplysninger

Vi verken selger, trader eller på annen måte overfører personopplysningene dine til tredjeparter uten samtykke fra deg. Unntak er tredjeparter som vi stoler på og som hjelper oss med å drive nettstedet og virksomheten vår, leverer varene du bestiller eller yte service, hvis disse partene samtykker i å holde informasjonen konfidensiell og ikke bruke den til andre formål enn avtalt. Vi kan også videreformidle personopplysningene dine der vi anser at dette er nødvendig for å overholde lovbestemte krav, følge nettstedets retningslinjer eller beskytte våre eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet.

 

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon lagres i våre CRM-systemer. Personopplysninger oppbevares så lenge som det er nødvendig for å oppnå formålene som er gjengitt i disse personvernvilkårene (med mindre en lengre oppbevaring er påkrevd etter gjeldende lovgivning). 

 

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss. Se kontaktdetaljer under.

 

Rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi har lagret om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Lagring av personopplysninger er basert på at du har et kundeforhold til oss eller har gitt oss samtykke, og du kan til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Data Equipment AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

 

Endringer i våre personvernvilkår

Gjeldende lov og vår praksis endres over tid. Eventuelle endringer i våre personvernvilkår vil bli publisert på dataequipment.no. Ved vesentlige endringer av måten vi behandler dine personopplysninger på, vil vi gi deg forhåndsvarsel eller, dersom det er lovpålagt, be om ditt samtykke før vi implementerer endringene. Vi anbefaler at du leser gjennom vilkårene og at du holder deg informert om våre rutiner. Disse personvernvilkårene ble sist endret i august 2018.

Data Equipment forbeholder seg retten til å oppdatere og/eller endre retningslinjene for personvern til enhver tid. Vi oppfordrer deg til å besøke www.dataequipment.no regelmessig for å oppdatere til nyeste versjon. Sist oppdatert: 25. august 2018

Kontaktinformasjon: E-post: firmapost@dataequipment.no  eller telefon 23168000.


Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt