<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Palo Alto Networks

Data Equipment er Palo Alto Networks' suverent største partner i Norge.

Palo Alto Networks logo 2020

 

 

Data Equipment er Palo Alto Networks' suverent største partner i Norge.

Lenge før Gartner definerte begrepet «Next Generation Firewall», var Palo Alto Networks klar med en ny brannmurteknologi som hadde alle egenskapene i Gartners definisjon. Det var faktisk Palo Alto Networks som startet trenden med «neste generasjons brannmur» som resten av markedet fulgte det neste tiåret.

Data Equipment var tidlig ute med å se potensialet, satset tungt allerede i 2010 og ble første Palo Alto Networks partner i Europa til å oppnå høyeste partnerstatus – Diamond Partner. Deres løsning passet godt inn i vår Zero Trust-filosofi og gjorde det mulig å ta steget fra tavla til faktisk implementasjon. 

I over ti år har vi hjulpet norske bedrifter med å sikre deres nettverk og data uavhengig av hvor den ansatte eller informasjonen måtte befinne seg – på hjemmekontor, i datasenteret eller i skyen. Løsningene strekker seg fra endepunktet til sky eller kritisk infrastruktur for store offentlige virksomheter.

 

Data Equipment årets partner i Norge 2021

Data Equipment Norway Regional Partner_Palo Alto Norway 2021

Norges eneste Palo Alto Networks Certified Professional Services Partner (CPSP)

Å være en Palo Alto Networks Certified Professional Services Partner betyr at vi over tid har levert profesjonelle tjenester og ekspertise i verdensklasse. I tillegg vil våre teknikere ha ekstra sertifiseringer som er forbeholdt disse tjenestene. En av disse sertifiseringene er Palo Alto Networks Certified Network Security Consultant (PCNSC), en sertifisering som kreves av Palo Alto Networks for alle teknikere som utfører og leverer disse tjenestene og ekstertisen.

 

Palo Alto Networks har flere større pilarer

  • Strata: Panorama, PAN-OS, og Kubernetes
  • Cortex: Cortex XDR, Cortex XSOAR
  • Prisma: Prisma Access, Public Cloud, Private Cloud

Vi i Data Equipment er forpliktet til som CPSP partner å levere sertifiserte teknikere på alle nevnte fokusområder slik at våre leveranser oppfyller Palo Alto Networks krav til en Professional Service leveranse. Dette betyr at teknikere som er tildelt de forskjellige fokusområdene må ha flere kurs og sertifiseringer før de kan benyttes til å utføre våre tjenester og leveranser.

Kunder kan ha full tillit til at vi som en CPSP partner benytter godkjent rammeverk fra Palo Alto Networks og implementerer dette i henhold til «Best Practice». Det innebærer også at prosjektene leveres på en standardisert måte hvor vi i felleskap definerer en kravspesifikasjon for løsningen og en prosjektplan. Rammeverket vi benytter gir en konsekvent implementering, kunnskapsoverføring og full dokumentasjon til deg som kunde. Vi er en partner som hjelper deg med å holde blikket mot fremtiden.

 

Norges første Palo Alto Networks Managed Security Service Providers (MSSP)

Etterspørsel etter sikkerhet levert som en tjeneste øker veldig, og Data Equipment har som Norges første tatt steget til å bli en godkjent Managed Security Services Provider for Palo Alto Networks. Vi leverer fortsatt Palo Alto Networks’ løsninger til både store og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter, men vi investerer for å imøtekomme den økte etterspørselen etter sikkerhetstjenester.

Når du kjøper løsningene fra Palo Alto Networks som en tjeneste, betyr det at kundene får markedets fremste sikkerhetsløsninger som til enhver tid er oppdatert med trusselinformasjon og de nyeste beskyttelsestiltakene. Du slipper med andre ord å eie løsningen selv eller å investere i sikkerhetskompetanse internt. Les mer om våre sikkerhetstjenester.

 

Norges eneste Palo Alto Networks Authorized Support Center (ASC) Elite

Det er viktig at du kan stole på infrastrukturen din for å sikre at trafikken flyter jevnt og sikkert over nettverket ditt. Vedlikehold av sikkerhetsinfrastruktur er topp prioritet for enhver organisasjon, og dersom det oppstår problemer, er det viktig å få hjelp raskt. 

I tillegg til å være en Palo Alto Networks Certified Professional Services Partner er vi også tilgjengelige med support og ekspertise etter at leveransen er på plass. Vårt operation team har dedikerte sertifiseringer for å tilfredsstille Palo Alto Networks høye krav til et Authorized Support Center (ASC).

 
Disse sertifiseringene er fordelt på Palo Alto Networks pilarer: 

I tillegg til dette har vi i Data Equipment dedikert labutstyr for å kunne feilsøke og reprodusere events/feilsituasjoner slik at dette kan rapporteres inn på en detaljert måte til Palo Alto Networks. Dette er med på å kunne levere support på nivået som Palo Alto Networks forventer av et Authorized Support Center (ASC).

Vår visjon som et Palo Alto Networks Authorized Support Center (ASC) er at vi alltid skal levere support og ekspertise som langt overgår våre kunders forventninger. Det gjør vi med løpende respons og løsning på problemene dine med høyest mulig servicekvalitet og med høyt sertifiserte ansatte.

 

Data Equipment er Palo Alto Networks i Norge

Data Equipment skal være Norges største kompetansesenter på Palo Alto Networks produkter og løsninger. Det sa vi for over ti år siden, og vi sier det samme i dag. Alle ansatte i Data Equipment, teknisk, salg og administrasjon har minst én sertifisering. Dette ser vi på som viktig for å danne en felles forståelse og kultur av hva Palo Alto Networks bidrar med i samfunnet. Majoriteten er høyt kompetente og sertifiserte konsulenter, som bistår våre Palo Alto Networks kunder daglig.

Det har resultert i mange priser, blant annet Årets Partner i Nord-Europa. Vi er Norges eneste Authorized Support Center ELITE for Palo Alto Networks.

 

 

Ta kontakt med oss

PAN NextWave Diamond Innovator logo PAN Certified Professional Services Partner logo PAN Authorized Support Center logo pan_nextwave_cortex-xdr-xsoar-specilization pan-nextwave-mssp-innovator XMDR partner

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt