<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Duo Security

Logo_Duo


Stol på brukerne med tofaktorautentisering


Med Duo Security kan du bekrefte identiteten til brukerne dine og enhetene de bruker med tofaktorautentisering, før de kobler til apper du vil de skal få tilgang til.

 

Med Duo Security får du

 • Beskyttet pålogging med tofaktorautentisering og enkel registrering og administrering av brukere
 • Automatisert administrasjonen av Duo-løsningen (admin APIer)
 • Single Sign-On
 • Oversikt over enhetenes sikkerhetshygiene
 • Beskyttelse på lokale apper og sky-apper
 • Rollebasert tilgangspolicyer
 • Identifisere brukere som er sårbare for phishing-angrep
 • Overvåke og identifisere risikable enheter
 • Kontroll på hvilke endepunkter som har tilgang til apper basert på enhetshygiene
 • Oppfordre automatisk brukere til å oppdatere sine egne enheter
 • Native support for å beskytte alle sky-apper

 

Duo Security og Data Equipment

Data Equipment er selv bruker av Duo Security og her kan du lese om hvorfor vi valgte Duo Security og hvorfor vi anbefaler våre kunder løsningen som gir sikker tilgangskontroll. 

 

 

Logo_Duo_MSP Partner Badge blue

 

Ta kontakt med oss

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt