<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Dencrypt

Dencrypt header-logo

Dencrypt utvikler krypterte kommunikasjonsløsninger som gjør det mulig for selskaper og offentlige organisasjoner å kommunisere sensitiv og virksomhetskritisk informasjon på en trygg og sikker måte. 

Dencrypt kommunikasjonsløsning

Dencrypt gjør det mulig for smarttelefonbrukere å kommunisere sikkert. Appen for talekommunikasjon og meldinger bruker end-to-end-kryptering for å beskytte data. Dette gjør at vanlig tilgjengelige, men usikre datakanaler, for eksempel Wi-Fi eller mobile datanettverk, kan brukes til sensitiv kommunikasjon. Dynamisk kryptering brukes for å gi det høyeste beskyttelsesnivået.

Dynamisk kryptering

Dencrypts kommunikasjonsløsninger er basert på et spesielt krypteringsprinsipp, Dynamic Encryption. Det fungerer ved å legge til et krypteringslag på toppen av en eksisterende fast krypteringsalgoritme for å gi ekstra beskyttelse. Kryptoanalyse - kodebryting - krever normalt store mengder data kryptert med samme metode. Ettersom dynamisk kryptering konstant muteres, blir kryptoanalyse gjort umulig. Dencrypt har forskningsaktiviteter som går lenger inn i fremtiden og leder for tiden et forskningsprosjekt om såkalt kvantesikker kryptering.

Eksklusiv samarbeidsavtale

Data Equipment har inngått eksklusiv avtale med Dencrypt om å levere sikker mobilkommunikasjon i Norge.

Dencrypt leveres som en tjeneste eller som en løsning kunden selv administrerer.

Les mer om Dencrypt her

 

 

Ta kontakt med oss

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt