<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Agenda

Position
Location

Preforum 23. november

17:30 - 19:30

Vi møtes på Sommerro kl 17.30 hvor vi i tillegg til en faglig del og middag også vil ha med oss fenriken fra Kompani Lauritzen.

Tema for den faglige delen: 
Automasjon - helt avgjørende. I en stor og kompleks sikkerhetsinfrastruktur er automasjon avgjørende. Equinor deler erfaringer fra automatisering av konfigurasjon, audit, drift og selvbetjening i en Palo Alto Networks kontekst.

Sted: Sommerro, Solli Plass, Oslo

20:00

Middag på Brasseriet, Sommerro Hotel

Palo Alto Networks brukerforum 24. november

09.00 - 09.30
Registrering
09.30 - 09:45
Velkommen
Hugo Fernandez, Salgssjef, Data Equipment
09.45 - 10.15

Security and Clouds - Misaligned or Misconceived?
The talk will at a high level and in a non-technical way address several pain points for providing assurance in relation to how we access our assets. Starting with how we access our hybrid landscapes today, we will look at some of the most common misalignments in organisations, as well as some of the most common misconceptions in the traditional ways of accessing our assets. We will cover both what is needed to ensure visibility and how to control the access, while utilizing continuous validation in the process.

Attendees will hear stories, get facts and potentially end up being better prepared for the internal conversations around new ways of thinking, that we believe is required to support the modern day business ambitions of scalability and agility.
Jesper Olsen, CISO, Palo Alto Networks

10.15 - 10.25

Pause

10.25 - 11.05

Vi deler denne slotten opp i 3 spor - ved påmelding velger du hvilket spor du ønsker å delta på.

Spor 1: Prisma Cloud m/features
Har du oversikt over hvordan det står til i skymiljøene dine? Er infrastrukturkomponentene dine konfigurert etter beste praksis, eller kanskje viktigere, bryter du med den europeiske personvernforordningen (GDPR)? Vet du om cloud native applikasjonene dine har sårbarheter i et av sine komponenter? Med Prisma Cloud kan du enkelt få en oversikt over hvor godt du har sikret skymiljøene dine i henhold til en rekke Compliance-standarder som kommer out-of-the-box, og samtidig få alarmer på blant annet konfigurasjon, nettverkstrafikk, påloggingsforsøk og sårbarheter som avviker fra policy og normal oppførsel
Marius Holmsen, Palo Alto Networks & Benjamin Sebastian, Data Equipment

Spor 2: Introduksjon til Prisma Access
Lær om muligheten for å sikre kommunikasjon mot internett, skyen og datasenteret for brukere og nettverk i en global skala, der tradisjonelle VPN-løsninger kommer til kort. Alt uten avhengigheter til egen hardware. Demo av ADEM som gir ytelsesbasert innsyn i alle ledd i nettverket og forenkler feilsøking.
Trym Vembstad, Security Engineer, Data Equipmet & Hans Kristian Eiken, Systems Engineers, Palo Alto Networks

Spor 3: Cortex; erfaringer, tips & triks 
Hva gjør du når hendelser inntreffer? XDR gjør det mulig å reagere kjapt og enkelt. Med funksjoner som tidslinje-generering og minnedump har du mulighet til å overlevere god data til hendelseshåndterings-teamet. XDR har mange innebygde integrasjoner mot Identitetsleverandører (IdP), ProofPoint og flere, som beriker alarmene med informasjon om brukeraktivitet og nettverksflyt. Med beriket informasjon har du mer oversikt over hendelsen og kan reagerer på en bedre og raskere måte.
Filip Fog, Security Engineer & Rafael Lonsky, Security Engineer, Data Equipment

11.05 - 11.30

Vi demonstrerer hvordan du kan utnytte IoT Security til å sikre alle dine enheter
Øystein Kaldhol, Sales Engineer,  Data Equipment

11.30- 12.15

Lunsj

12.15 - 12.40

Kundecase - vi hører fra en av våre kunder som har tatt i bruk hele vår sikkerhetsplattform.

12.40 - 13.05

Zero Trust baserte regelsett
Autentisering av brukere gjennom brannmuren – hvordan settes dette opp og hva er Best Practice?
Audun Nodeland Svinning, Data Equipment

13.05 - 13.30

XSOAR - et enkelt automasjonsverktøy med avanserte funksjoner
Automasjon har blitt fundamentet i et hvert fagfelt. XSOAR er systemet for deg som ønsker  et skalerbart automasjonsverktøy med 900 ferdigbygde integrasjoner. Er du ikke fornøyd med integrasjonene, er det lett å lage, eller importere dine egne script i enten JS, Python eller PowerShell. Filip gir oss en teknisk intro på XSOAR og dens muligheter.
Filip Fog, Incident Response Analyst, Data Equipment

13.30 - 13.50
Pause
13.50 - 14.15
Fjernaksess til kritiske systemer ved hjelp av Zero Trust og Palo Alto Networks NGFW
Sindre Holdahl, IT-ansvarlig driftskontrollsystemer, Arva AS
14.15 - 14.40

Glemte funksjoner
Glenn viser oss de ofte glemte funksjonene som en plattform har og hva de kan gjøre.
Glenn Hårseide, System Engineer, Palo Alto Networks

14.40 - 15.10

PAN-OS 11.0
Jo Christian presenterer de viktigste nyhetene i  PAN-OS 11.0
Jo Christian Buvarp, Senior Networks Security, Data Equipment

15.10 - 15.40
Tips & triks 
Nils Johan vil blant annet ta for seg hvordan få kontroll på DNS og NTP, Teams-QoS oppsett, hvordan komme i gang med decrypt, CIS og autoblokk av hackere.
Nils Johan Gabrielsen, Senior Security Engineer, Data Equipment
15.40 - 15.50
Årets sikkerhetspris
15.50-16.30

Vi avslutter dagen med noe helt annet. Hva det blir gjenstår å se:).

16.30 - 17.30

Pause - vi mingler litt før middagen

17.30 - 19.30

Middag

 

 

 

 

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt