<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Agenda

Position
Location

Preforum 24. november

17:30 - 19:30

Zero Trust er relevant alle steder. Hva må man være oppmerksom på?
Vi ser på Zero Trust i eget datasenter, i forbindelse med tjenesteutsetting, i Public Cloud og i SaaS. 

Her ønsker vi diskusjoner og interaksjon. Vi avslutter med middag og smak av årets juleøl, og får med oss eksperthjelp fra Dan Lystad, en av Norges fremste vinkelnere (som også er god på juleøl).

Sted: Radisson Blue Scandinavia, Holbergsgate 30

20:00

Middag

Palo Alto Networks brukerforum 25. november

09.30 - 10.00
Registrering 
10.00 - 10.15
Velkommen
10.15 - 10.45

Digitalisering- Interessekonflikten som hackere elsker!
De fleste selskap holder på med en omveltende digitaliseringsprosess. Som alle prosesser handler denne prosessen om å bli mer produktiv, raskere til markedet og gjøre mer, med mindre.
De alle fleste CISOer jeg snakker med forteller at de står ovenfor et urimelig paradoks. Det kalles på stammespråket Cybertime paradox. De føler at de er trengt opp i et hjørne og ikke har noe valgmuligheter. En CISO vil jo ikke være den som sinker bedriften og derfor er de tvunget til å gjøre noe, og det innbefatter ofte å legge til en ny teknologi.
Cato Evensen, Country Manager Norway & Iceland, Palo Alto Networks

10.45 - 11.15

XDR v3.0 / v3.1
XDR for Cloud, Identity Analytics, Third-Party Data Engine, Forensics Module & New Incidents Management Module
Eirik Valderhaug, Senior Principal Systems Engineer Specialist

11.15 - 11.45
Cloud Identity Engine - helt nødvendig for å gjøre Group Mapping i Azure
Jo-Christian Buvarp, Senior Network Security Engineer, Data Equipment
11.45 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.00

Sporveien har investert i ny sikkerhetsplattform hvor løsningen er basert på Palo Alto Networks. Vi får høre om migreringen og hvilke fordeler Sporveien har fått.
Ali Asim, Network Engineer, Sporveien & Øyvind Rakvåg, Senior Network Security Engineer, Data Equipment

13.00 - 13.30

Hva skjuler seg i nettverket ditt?
Har du oversikt over alle enheter? IoT-funksjonen i brannmuren gir deg ikke bare oversikt over hva som finnes, men også hvilken tilstand enhetene er i, og hvorvidt de har sikkerhetshull. Vi viser også hvordan du automatisk kan generere regler ut i fra tilstanden.
Øystein Kaldhol, Senior Network Security Engineer, Data Equipment

13.30 - 13.50
Pause
13.50 - 14.15

Et hackerangrep fra virkeligheten.
Når du venter med å patche, og resultatet blir katastrofisk. En historie fra virkeligheten
Gøran Tømte, CISO, Data Equipment

14.15 - 14.45

Glenn tar for seg kreative måter å bruke de innebygde funksjonene på som Tags, EDL, SSL Inbound Inspection og Built-in actions med mer!
Glenn Hårseide, System Engineer, Palo Alto Networks

14.45 - 15.15

Cloud native applikasjoner er bygd for å utnytte seg av fleksibiliteten og dynamikken til skyløsninger, men de endrer også måten vi må sikre tjenestene på. I denne sesjonen ser vi på hvordan disse applikasjonene er bygd opp og hvordan Prisma Cloud kan gi visibilitet og sikring spesifikt for applikasjoner bygd for skyen.
Marius Holmsen, Sales Specialist Prisma Cloud, Palo Alto Networks

15.15 - 15.35
Pause
15.35 - 16.00

Zero Trust - fra strategi til handlig.
Nettselskapet Arva har implementert Zero Trust. Hva har de gjort og hva er erfaringene?
Sindre Holdahl, IT-ansvarlig driftskontrollsystemer, Arva & Gøran Tømte, CISO, Data Equipment

16.00 - 16.20
Tips & Triks
Filip Fog, Gøran Tømte & Nils Johan Gabrielsen, Data Equipment
16.20 - 17.00
Endringer - fryd eller frykt?
John Petter Fagerhaug, psykolog og foredragsholder
17.00 - 18.30
Middag

 

 

 

 

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt