<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Om oss

Vi gjør Norge sikrere

Hvem er vi?

Data Equipment har lang erfaring og høy kompetanse innen design og implementering av avanserte sikkerhet- og nettverksløsninger.

Vårt mål er å bidra til å gjøre Norge sikrere og være en av Norges ledende leverandører av kostnadseffektive og tidsmessige løsninger innen IT-sikkerhet og infrastruktur.

Vi skal være en rådgiver og kompetansepartner for våre kunder og tenker proaktiv og preventiv sikkerhet i alt vi leverer.

Data Equipment ble etablert i 1983 og er et privateid, frittstående norsk selskap. 

Egil_Thumbnail

Vår tilnærming

Vi følger en filosofi som er bygget på flere viktige prinsipper.

Zero Trust_Event web_forside

Zero Trust

Zero Trust er en cybersikkerhetsstrategi hvor man fokuserer på å beskytte data og ressurser, uansett hvor de måtte befinne seg. Zero Trust er alene ikke en garanti for ikke å bli hacket, men gjør det så vanskelig som overhodet mulig å kompromittere en hel infrastruktur.

Les mer om Zero Trust 

NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Vi jobber tett opp mot NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet som er et sett med prinsipper og tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. Grunnprinsippene er relevante for alle norske virksomheter. 

Les mer om NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 

csa-logo

Cloud Security Alliance (CSA)

Data Equipment er medlem i CSA som er en uavhengig organisasjon som blant annet har utviklet Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ). CAIQ er et spørreskjema man benytter mot tjenesteleverandør før man velger leverandør. I tillegg har de utviklet Cloud Controls Matrix (CCM), som er måleverktøy som brukes på løsningen når den er oppe og kjører.

Les mer om Cloud Security Alliance

CIS_SecureSuite_Spot_R_Membership

Center for Internet Security (CIS)

Data Equipment er partner av Center for Internet Security (CIS). CIS har utviklet  Critical Security Controls, som med sine 18 kontroller er bygd opp relativt likt som NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Dette er målbare verktøy hvor man får synlighet og kontroll og slik kan jobbe proaktivt med IT-sikkerhet. Vi jobber aktivt med våre kunder for utbedring av sikkerheten ved hjelp av disse kontrollene.

Les mer om Center for Internet Security  

 

IKT-Norge2008W200

IKT-Norge

Data Equipment er medlem i IKT-Norge. IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon for og om det digitale næringslivet. Deres medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet, med et felles ståsted i teknologi og digitale løsninger. 

Les mer om IKT-Norge

 

IT-sikkerhet er vårt DNA

Data Equipment har levert IT-sikkerhet og kritisk infrastruktur til norske bedrifter og offentlige instanser siden 1983. Disse inkluderer flere svært store, høyprofilerte aktører, i tillegg til en rekke små og mellomstore offentlige og private virksomheter.

Vi er et selveid, norsk firma, med mange gode samarbeidsavtaler med internasjonale leverandører av markedsledende teknologi.


Det er viktig for oss at en avtale med Data Equipment ikke bare betyr at du får servert en ferdig pakke, men en samarbeidspartner du kjenner, stoler på og kan sparre med. Vi lytter først, og setter deretter sammen en løsning som passer for din virksomhet.


Hva gjør vi?

Data Equipment består av over 40 datasikkerhetsentusiaster med fingeren på pulsen av det moderne trusselbildet. Vi hjelper deg med å være i forkant av det neste store angrepet, og sørger for at du til enhver tid har det du trenger for å være trygg. 

Enten du ønsker infrastruktur eller sikkerhetsløsninger du kan administrere selv, eller vil få teknologien levert som en tjeneste, gir vi deg full synlighet, oppetid og kontroll – integrert i én og samme leveranse. Du får alt fra brannmur og endepunktsikring til skysikkerhet og e-postsikkerhet, som alltid jobber sammen for å oppdage og nøytralisere trusler.

Gjennom state-of-the-art-teknologi, opplæring og kompetent rådgivning, får du tryggheten til å fokusere på kjernekompetansen din. Slik gjør vi Norge sikrere.


Våre teknologipartnere

Data Equipment samarbeider med noen av verdens ledende produsenter innen sikkerhet- og infrastruktur.

Palo Alto Networks logo 2020 proofpoint-logoExtreme-Networks-BK Logo_Duo Tenable_252x56

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt