NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet definerer et sett med prinsipper og underliggende tiltak for å beskytte informasjonssystemer (maskinvare, programvare og tilknyttet infrastruktur), data og tjenestene de tilbyr mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk.


Hva er NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet?

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet definerer et sett med prinsipper for hvordan IKT-systemer bør sikres for å beskytte verdier og leveranser. Grunnprinsippene beskriver hva en virksomhet bør gjøre for å sikre et IKT-system. De beskriver også hvorfor det bør gjøres, men ikke hvordan. Grunnprinsippene kompletterer, men erstatter ikke en virksomhets sikkerhetsstyringsarbeid.

Vi i Data Equipment har siden dag en tatt til oss dette, satt oss inn i hva NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er, og kommunisert dette til kundene våre regelmessig, i kundemøter, i nyhetsbrev og på scenen under forskjellige arrangementer. Hvorfor? Fordi dette adresserer noe veldig viktig innen IKT-sikkerhet, nemlig systematisk jobbing med helhetlig sikkerhet. Det er viktig å forstå at produkter alene ikke  er sikkerhet. 

Les mer om NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet her

 

Oversikt over NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet inneholder 4 kapitler, 21 prinsipper, samt et sett med veiledninger per prinsipp. Disse er bygget opp på følgende måte:

 

Oversikt over NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

 

Vi i Data Equipment snakker som nevnt med våre kunder ukentlig om prinsippene, oppfordrer til å omfavne dem og legge opp prosedyrer og rutiner for å følge dem. Vi bruker selv disse prinsippene i daglig virke, både for kontroll av egen organisasjon, men også som et rammeverk å sjekke mot når vi ser på suksessfulle hendelser i markedet, som et ledd i å bevise at denne helhetlige tankegangen fungerer.

 

NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet som rammeverk og Data Equipment sin sikkerhetsplattform

Se hvordan Data Equipment sin sikkerhetsplattform er relatert til Grunnprinsippene for IKT-sikkerhet.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker en prat med oss om NSM Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

Ta kontakt med oss

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt