<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Trådløst nettverk

Kontinuerlig tilgang til ny funksjonalitet

Forutsigbare kostnader

“Ubegrenset” skalerbarhet

Markedets mest moderne WiFi teknologi

Data Equipment leverer trådløse nettverk basert på markedets mest moderne WiFi teknologi - ExtremeWireless Cloud, som er Extreme Networks skybaserte WLAN-løsning. Dette er en distribuert WLAN-løsning som administreres i sin helhet i ExtremeCloud IQ (XiQ).

Med distribuert menes at løsningen ikke benytter en (eller flere) dedikert WLAN-kontroller, men at kontroller-funksjonen er distribuert ut på hvert enkelt aksesspunkt, som sammen utfører kontroller-funksjonen. Disse snakker sammen og er i stand til å gjøre RF-sjekk, klient-roaming og autentisering uten å kommunisere med skyen. Det betyr, at nettverket vil fungere uforstyrret selv om tilgang til skyen skulle bli brutt.

trygghet-skysikkerhet

de-8251

En distribuert, skybasert løsning for WLAN har en rekke fordeler

 • Ingen store investeringer i WLAN-kontrollere, som må byttes ut med jevne mellomrom.
 • Fraværet av WLAN-kontroller betyr færre administrasjonspunkt og redusert datatrafikk i nettverket.
 • Kontinuerlig tilgang til ny funksjonalitet innenfor samme lisensnivå.
 • Automatisk softwareoppgradering som ikke påvirker WLAN tilgjengelighet
 • “Ubegrenset” skalerbarhet
 • Forutsigbare kostnader
 • Mulighet for rullerende oppgraderinger

Fordeler med ExtremeCloud IQ WLAN

 • ExtremeWireless Cloud består av en portefølje av innendørs og utendørs aksesspunkt som dekker alle behov, enten det er lav eller høy tetthet av brukere.
 • Enkelt Zero Touch posisjonering av enheter på lokasjoner som ikke krever teknisk kompetanse. Ren plug n’ play teknologi som sparer tid og teknisk ressursbruk.
 • Enkelt integrasjon mot 3dje parts radius server (NAC)
 • Løsningen støtter industristandarder for autentisering og autorisering, inkludert pre-shared keying, WPAv2/3 PSK, WPAv2/3 Enterprise med 802.1x, MAC basert autentisering, registrering og (captive) portaler.
 • Bring your own device (BYOD) får kryptert datatrafikk over vanlig GRE tunnel med IPsec som er innebygde i XiQ teknologi med individuelt PPSK over Private Client Group (PCG).
 • Sikker og skalerbar on-boarding av alle type brukere og enheter med individuelle nøkler (Private Pre-Shared Keys – PPSK).
 • Støtte for mikrosegmentering med oppdeling i små (eller store) grupper (Private Client Group - PCG).
  • Gir ekstra trygghet ved håndtering av et stort antall uautoriserte enheter og beskytter individuelle brukere (defineres som enkeltbruker, skole klasse, lag etc.) ved at enheter ikke ser hverandre.
 • Deling av PPSK skjer ved innebygde SMS gateway i XiQ (ingen ekstra kostander for SMS GW) eller via email
  • Komplett management-løsning med logging og analyseverktøy

Nyttige funksjoner inkluderte i ExtremeCloud IQ

 • ExtremeAirDefense et trådløst system for forebygging av uønsket inntrenging via det trådløse nettverket.
 • ExtremeLocation som gir nærhet, tilstedeværelse og stedsbaserte tjenester.
 • ExtremeGuest som tilbyr Wi-Fi-tilgang kombinert med nettverksanalyse av gjestebrukere.
 • ExtremeIoT for håndtering, profilering og segmentering av IoT-enheter.
 • ExtremeCompliance som tilbyr samsvarstesting for PCI, HIPAA og GDPR.
data-equipent-aktiviteter

Øyvind E sirkel

Snakk med oss om trådløst nettverk

Data Equipment har høy kompetanse og leverer markedets beste løsninger.

Ta kontakt med Øyvind Evjum på telefon 975 42 829 eller fyll ut skjemaet nedenfor.

Snakk med oss om trådløst nettverk

Vår leverandør av trådløst nettverk

Extreme-Networks-BK

IT-sikkerhet integrert i bedriften 

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt