<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Administrasjonsverktøy

Forenkling og automasjon i nettverket

360° innsyn i nettverkets helse

Abonnementbasert verktøy

Administrasjonsverktøy

Når det kommer til dagens nettverk, er det blitt mer og mer kritisk med gode administrasjonsverktøy. Det stilles stadig høyere krav til forenkling og automasjon i nettverket, og vi ønsker mulighet til å finjustere brukeropplevelsen helt ned til applikasjonsnivå.

Det krever et administrasjonsverktøy som gir full innsikt fra bedriftens datasenter til hver enkelt bruker og som gir deg 360° innsyn i nettverkets helse. Og når hendelser oppstår, kunne gå ned i detalj per bruker for raskere å  løse problemet.

Det er nettopp hva ExtremeCloud ™ IQ leverer:
«ExtremeCloud ™ IQ er designet for å strømlinjeforme alle aspekter av nettverket ditt fra distribusjon til vedlikehold, og er bygget med tanke på det menneskelige elementet, og hjelper IT og bedriften til å sette søkelys på det som er viktigst for dem i stedet for å håndtere simple og tidkrevende driftsoppgaver.» 

data-equipment-datasikkerhet


de-8211

ExtremeCloud IQ kommer i to versjoner

  • ExtremeCloud IQ; skybasert administrasjonsverktøy for både kablet nettverk og trådløse aksesspunkter.
  • ExtemeCloud IQ Site Engine; serverbasert administrasjonsverktøy for både kablet nettverk og trådløse aksesspunkter. NB! Må integreres med Extreme Campus Controller for håndtering av trådløse aksesspunkter.
ExtremeCloud IQ er et abonnementbasert verktøy hvor man faktureres per måned for totalt antall enheter som er tilknyttet.

ExtremeCloud IQ Site Engine

Med administrasjonsverktøyet ExtremeCloud IQ Site Engine får bedriften et av markedets beste verktøy for å administrere alle enhetene som er tilkoblet nettverket, også med god støtte for 3dje parts nettverksenheter.

Verktøyet installeres på en server lokalt (on-prem), og inneholder funksjoner som:
• Nettverk management
• Nettverk monitorering
• Klientsynlighet
• Applikasjonssynlighet

support-data-equipment


ExtremeCloud IQ

Markedets beste skybasert administrasjonsverktøy for kablet nettverk og trådløse aksesspunkter med distribuert kontrollerplan. Da dette verktøyet er skybasert vil oppdateringer foregå automatisk uten at brukere vil oppleve nedetid.

Inneholder funksjoner som:
• Nettverk management
• Nettverk monitorering
• Klientsynlighet
• Applikasjonssynlighet
• Datalagring (90 dager eller ubegrenset)
• «ML Insight»

data-equipment-sikkerhet

Fordeler med skybasert administrasjonsverktøy

  • Kontinuerlig tilgang til ny funksjonalitet innenfor samme lisensnivå
  • Automatisk software oppgradering som ikke påvirker driften
  • “Ubegrenset” skalerbarhet
  • Forutsigbare kostnader

Bård sirkel

Snakk med oss om administrasjonsverktøy

Data Equipment har høy kompetanse og leverer markedets beste løsninger.

Ta kontakt med Bård Wahl på telefon 474 66 224 eller fyll ut skjemaet nedenfor.

Snakk med oss om administrasjonsverktøy

Vår leverandør av administrasjonsverktøy

Extreme-Networks-BK

IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din..

 

Ta kontakt