<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Se opptak av webinaret:
Får IT-avdelingen varsel når nye enheter kobles til nettverket?

Antallet IT-/OT-/IoT-enheter vokser med ekstrem fart, og ny kommunikasjonsteknologi stimulerer til ytterligere vekst


Parallelt øker misbruket av enhetene eksponentielt, mens synligheten jevnt over er dårlig.

I dette webinaret ser vi sammen med Daniel Husand fra Palo Alto Networks nærmere på hvordan Palo Alto Networks sin Next Generation Firwall kan gi fullstendig synlighet i hvilke enheter som finnes i nettverket og hvordan de oppfører seg.

 

Se opptak av webinaret 

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt