<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Praktisk nettverkskurs – del 2

Har du ikke god nok oversikt over hva som skjer i nettverket ditt eller har problemer med å forstå hvordan nettverket virker?

HubSpot Video

I praktisk nettverkskurs del 2 tar vi i bruk mer komplekse tjenester og protokoller.  Underveis i kurset gis enkel innføring i hvordan protokollene og tjenestene virker, hvorfor de benyttes og hvordan de konfigureres.

Kursdokumentasjonen har utførlige beskrivelser av oppsettet for den enkelte tjenesten. Kurset vil også ta for seg de tjenestene som skal oppføre seg på en spesiell måte, men i praksis gjør noe helt annet.

For en dyptgående forståelse av forskjellige protokoller og tjenester anbefaler vi vårt teoretiske grunnkurs i nettverk og kommunikasjon

Hvem passer kurset for?

Kurset egner seg for alle som har befatning med praktisk bruk, drift og administrasjon av et nettverk; IT-ansvarlige, serviceingeniører og personer som arbeider med installasjon og support. Kurset egner seg også for brukere med spesiell interesse for nettverk.

Forkunnskaper

For å få fullt utbytte av kurset må en ha gjennomført Praktisk nettverkskurs del 1.

Målsetting

Gi deltagerne praktisk anvendbar kunnskap om vanlige komponenter og tjenester som benyttes i nettverk i dag og hvordan de samvirker.

Kursinnhold

Introduksjon

 • Kort innføring i topologien
 • Kort innføring i kursdokumentasjonen og labheftet
 • Inndeling av deltagerne i domener og routingområder
 • Oppsett av den grunnleggende infrastrukturen
 • Switch og router
 • VLSM og summering av ruter


DNS og domener

 • Oppsett av DNS-domene mot bedriftens domene 1:1
 • Registrering av klienter
 • Implementering av praktiske policy mot brukere og servere


DHCP md overlappende adresseområder

 • Hvordan administrere DHCP i større nettverk


Routing

 • OSPF i ett Area
 • Redistribuering av default ruter

Dato:

Kurs blir satt opp når det er lov å arrangere fysiske kurs igjen.

Tid:

09.00 - 15.30

Antall dager:

2

Format:

Fysisk

Språk:

Norsk

Pris:

$ 9.800,-

 

Har du spørsmål om kurset?

Ta gjerne kontakt med meg!

Kristin Eilertsen
Markedssjef

kristin@dataequipment.no
+47 99 55 77 19

kristin-eilertsen

Meld deg på kurset


IT-sikkerhet integrert i bedriften din

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter.
Vi hjelper deg å bygge inn IT-sikkerhet i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt