Tussa IKT– forenkling lønner seg

Dette er forskjellen på forrige generasjons nettverksdrift og Fabric Connect.

«Med implementering av Fabric Connect ble fordelene raskt synlige.»

- Ivar Driveklepp, Administreende direktør i Tussa IKT

 

Kompliserte oppsett, stor feilrisiko og hårfine konfigurasjoner er noe du bare må leve med. Eller?

Tussa IKT er som mange norske ISPer tuftet på et lokalt kraftselskap og feiret sitt 70-årsjubileum i 2019. Det samme året startet de på en større oppgradering av nettverksstrukturen som gir innbyggere og bedrifter på Sunnmøre internett, TV og IT-tjenester. Det gamle nettverket viste klare tegn til å bli vedlikeholdstungt, noe som trekker servicekvaliteten ned og utgiftene opp.

– Det var krevende å gjøre vedlikeholdsarbeid. Daglig drift og nye leveranser var omstendelige, med sjekk av VLAN, etablering av VLAN i ringer og mange svitsje-rekker som måtte endres manuelt, sier Ivar Driveklepp, administrerende direktør i Tussa IKT.

Hans historie er velkjent for mange nettverksfolk: Manuelle prosesser lar seg dårlig kombinere med økende kompleksitet. Folkene i Tussa IKT merket at risikoen for feil økte.

 

Løsningen kom overraskende på

Tussa IKT meinte at det burde finnes en bedre måte å drive store nettverk på. Kjernenettverket skulle oppgraderes og anbudet gikk ut.

– Vi hadde en anbudsrunde og regnet med å gå for MPLS for å møte utfordringene som ventet. Det var først i anbudsrunden vi hørte om Extreme Networks Fabric Connect, sier Driveklepp.

– Grunnen til at vi ønsket å skifte ut kjernenettet, var de utfordringene vi hadde og behov for økt kapasitet som skyldes trafikkøkningen i nettverket.

Introduksjonen til Fabric Connect gjorde anskaffelsen av nytt kjernenettverk litt annerledes enn Tussa IKT hadde sett for seg da de gikk ut med anbudet, men fordelene viste seg kort tid etter at utrullingen startet:

– Det er enklere vedlikeholdsarbeid, mer kapasitet, bedre muligheter for automatisk redundans gjennom mesh- og ringstrukturer og færre feilsituasjoner, oppsummerer Driveklepp.

 

Ikke din fars IT-nettverk

Fabric Connect fra Extreme Networks er en ny måte å bygge og tenke nettverk på. De mange manuelle stegene man kjenner fra eksisterende nettverksteknologi, forsvinner med virtualisering av flere deler i nettverket. Det betyr langt mindre behov for fysiske endringer i nettverket, mer redundans i nettverket og langt enklere administrasjon.

Det som tidligere var en alfabetsuppe av forkortelser og protokoller stablet opp på andre protokoller, erstattes med en enkel protokoll. Fabric Connect er basert på en åpen industristandard som heter Shortest Path Bridging (SPB). En av de unike tingene med SPB er «forenkling». Alle komplekse protokoller er fjernet og erstattet med en enkel protokoll. Dette gjør det svært mye enklere å designe, bygge, etablere nye tjenester og drifte nettverket.

 

Mindre tidkrevende, mindre risiko

Så hvor står Tussa IKT med sitt nettverk nå?

– Vi er fortsatt i en implementeringsfase til nytt kjernenettverk, men vi ser allerede nå at etablering av tjenester er mye mindre tidkrevende og kan gjøres med mindre risiko, sier Driveklepp.

Leveransen av Extreme Networks Fabric Connect fra Data Equipment har også tatt kostnadene ned i Tussa IKT. Det er det to grunner til. 

– Mindre arbeid og rimeligere utstyr, forklarer Driveklepp kort. Før han legger til en litt mer abstrakt faktor: – Og mindre kompleksitet.

Samarbeidet med Data Equipment har gått meget bra. Data Equipment har bistått med teknisk rådgivning og kompetanseoverføring, og Tussa-sjefen er fornøyd.

– Samarbeidet har fungert bra, og de stiller opp når vi trenger det.

 

Om Tussa IKT

Tussa IKT er eit leiande energi- og kommunikasjonskonsern med hovudkontor i Ørsta kommune på Sunnmøre. 200 medarbeidarar jobbar i konsernet, med oppgåver innanfor kraftproduksjon, kraftomsetning, IKT og installasjon.

 

Tussa logo

 


Les flere kundereferanser

eidesvik-referanse

Eidesvik Offshore

Proofpoint har løftet e-postsikkerheten markant.

Les mer right-arrow

bkk-referanse

BKK

Data Equipment har levert en komplett infrastrukturløsning til BKK.

Les mer  right-arrow

ikt-nhh

IKT Nordhordaland

IKT Nordhordland valgte Extreme Networks Fabric Connect.

Les mer  right-arrow

adressa-referanse

Adresseavisen

Adresseavisen valgte ny infrastruktur – både WLAN og WAN – fra Data Equipment.

Les mer  right-arrow

referanse-nibio

NIBIO

Nibio valgte Data Equipment som sin sikkerhetsleverandør.

Les mer  right-arrow

knutsen-oas-shipping

Knutsen OAS Shipping

En ny løsning fra Data Equipment har gitt Knutsen OAS Shipping en komplett og fremtidsrettet IT-sikkerhetsplattform

Les mer  right-arrow

norsk-sykepleierforbund-referanse

Norsk Sykepleierforbund

Data Equipment har levert infrastrukturløsning til Norsk Sykepleierforbunds hovedkontor i Oslo.

Les mer  right-arrow

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt