<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Sporveien velger Data Equipment

 

Sporveien og Data Equipment har inngått en rammeavtale for nettverksinfrastruktur, med virketid på inntil ti år.

Sporveien ønsker å gjennomføre en betydelig modernisering av nettverksinfrastrukturen. Dette omfatter alt fra nettverkskjerne med brannmur, til aksess-svitsjer og trådløst nettverk for virksomhetens 43 lokasjoner. Målet er å modernisere nettverksinfrastrukturen, slik at den utgjør et skalerbart, fleksibelt og sikkert fundament for dagens og fremtidens behov.


Kombinerer Extreme Networks og Palo Alto Networks

Data Equipment vil benytte nettverksutstyr fra Extreme Networks. Nettverksleveransen vil i sin helhet være basert på Extreme Fabric Connect, som er bygget på Shortest Path Bridging-protokoll IEEE 802.1aq, fra nettverkskjerne og helt ut til aksess-svitsjer – «Fabric-to-the-Edge». Det vil også bli levert trådløse aksesspunkter, administrasjonsverktøy og NAC fra Extreme Networks.

Palo Alto Networks vil bli brukt i brannmurleveransen. Det vil bli installert nestegenerasjons brannmur-cluster for perimetersikring (ytresone), samt en brannmur-cluster i datasenteret (indre sone) hos Sporveien.

Totalanslaget for rammeavtalen, med avrop i hele rammeavtalens virketid på ti år, er begrenset til maksimalt 100 MNOK. Dette vil avhenge av budsjett, aktiviteter eller andre rammevilkår. Initielt vil det anskaffelses og implementeres utstyr og tjenester for anslagsvis 30 MNOK.

Om Sporveien

Sporveien-konsernet er Norges største leverandør av kollektivtransport, målt i antall reiser. Sporveien AS er morselskapet i konsernet, og for øvrig inngår datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS, Unibuss AS, Bussanlegg AS, Sporveien Vognmateriell AS og Sporveien Media AS. Sporveien-konsernet har ca. 3800 ansatte og omsetter årlig for om lag 4,9 milliarder kroner.
Les mer om Sporveien

 

Sporveien_vertikal_RGB

 


Les flere kundereferanser

Eviny

Data Equipment har levert en komplett infrastrukturløsning til Eviny.

Les mer  right-arrow

Tussa

Dette er forskjellen på forrige generasjons nettverksdrift og Fabric Connect.

Les mer  right-arrow

IKT Nordhordaland

IKT Nordhordland valgte Extreme Networks Fabric Connect.

Les mer  right-arrow

Adresseavisen

Adresseavisen valgte ny infrastruktur – både WLAN og WAN – fra Data Equipment.

Les mer  right-arrow

NIBIO

Nibio valgte Data Equipment som sin sikkerhetsleverandør.

Les mer  right-arrow

Knutsen OAS Shipping

En ny løsning fra Data Equipment har gitt Knutsen OAS Shipping en komplett og fremtidsrettet IT-sikkerhetsplattform

Les mer  right-arrow

Norsk Sykepleierforbund

Data Equipment har levert infrastrukturløsning til Norsk Sykepleierforbunds hovedkontor i Oslo.

Les mer  right-arrow

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt