<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

NIBIO satser på kompetanse

Valgte Data Equipment og Palo Alto Networks.

«Kompetanse er viktig for oss, og det vet vi Data Equipment leverer»

- Håkon Kvamme, IT-avdelingen i NIBIO

 

NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) valgte Data Equipment og Palo Alto Networks som sin sikkerhetsleverandør. 

– Kompetanse er viktig for oss, og det er vi sikre på at Data Equipment leverer, sier Håkon Kvamme i IT-avdelingen.

Bioøkonomi baserer seg på utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav, fremfor en fossil økonomi som er basert på kull, olje og gass. NIBIO skal være nasjonalt ledende for utvikling av kunnskap om bioøkonomi.

Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal instituttet bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.


Om Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Vi holder til på 15 ulike steder fra nord til sør i landet. Klikk på "Her finner du oss" for informasjon om våre stasjoner og kontorer.

 

NIBIO logo


Les flere kundereferanser

 

 

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt