<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

IKT Nordhordland – rustet for fremtiden

Valgte Extreme Networks Fabric Connect.

IKT Nordhordland valgte Extreme Fabric Connect-thumb

Data Equipment har levert en effektiv, robust og fremtidssikret nettverksløsning til IKT Nordhordland.

IKT Nordhordland leverer dataarkitektur, leveranse & prosjekt, teknisk drift og støtte for ikke mindre enn 18 500 brukere. De har blant annet ansvar for en omfattende infrastruktur på 250 lokasjoner i tolv norske kommuner.

 

Sterk og sikker løsning

– Vi stod ved et veiskille hvor vi hadde behov for en ny og effektiv løsning som lever opp til fremtidens høye krav til nettverksløsninger. Valget falt på Fabric Connect fra Extreme Networks som Data Equipment leverer, forteller Nils Ingvald Halle som er fagleder drift i IKT Nordhordland.

IKT Nordhordland har så langt installert nye kjernesvitsjer, og har dermed tilrettelagt for at de mange lokasjonene kan koble seg opp med Fabric Connect.

– Fabric Connect gir mulighet til å opprette nesten ubegrensede virtuelle nettverk. Hvert nettverk er en lukket og sikker sone som er helt usynlig for alle andre enn den eller de som skal drifte det. Den nye løsningen virker meget stabil og driftssikker, og er dermed en riktig god, effektiv og sikker løsning som vi er meget fornøyde med å kunne tilby kundene våre, avslutter Halle.

 

Om IKT Nordhordland
IKTNH har ansvar for utvikling og drift av den grunnleggjande ikt-strukturen i 10 kommunar i Vestland fylke.


Tenestene de leverer, omfattar mellom anna rådgjeving, planlegging, innkjøp og tilrettelegging av programvare- og maskinvareløysingar, skanne-, kopi- og utskriftsløysingar, telefoniløysingar, samt nettverks- og servarløysingar.

IKT NH logo

 


Les flere kundereferanser

Eviny

Data Equipment har levert en komplett infrastrukturløsning til Eviny.

Les mer  right-arrow

Tussa

Dette er forskjellen på forrige generasjons nettverksdrift og Fabric Connect.

Les mer  right-arrow

NIBIO

Nibio valgte Data Equipment som sin sikkerhetsleverandør.

Les mer  right-arrow

Adresseavisen

Adresseavisen valgte ny infrastruktur – både WLAN og WAN – fra Data Equipment.

Les mer  right-arrow

Eidesvik Offshore

Proofpoint har løftet e-postsikkerheten markant.

Les mer  right-arrow

Knutsen OAS Shipping

En ny løsning fra Data Equipment har gitt Knutsen OAS Shipping en komplett og fremtidsrettet IT-sikkerhetsplattform

Les mer  right-arrow

Norsk Sykepleierforbund

Data Equipment har levert infrastrukturløsning til Norsk Sykepleierforbunds hovedkontor i Oslo.

Les mer  right-arrow

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt