<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Fjordkraft velger Data Equipment

Norges største strømselskap har inngått avtale med Data Equipment om levering av sikkerhet- og nettverk som en tjeneste

Data Equipment har med sikkerhetsplattformen Intellisec som mål å være den eneste tjenesteportalen du trenger for å beskytte din bedrifts digitale verdier. Gjennom én og samme portal får du tilgang på brannmursikring, endepunktsikring, e-postsikkerhet, sårbarhetsscanning og trussel-feed.

Om Fjordkraft

Fjordkraft er Norges ledende merkenavn for strømsalg og det største sluttbrukerselskapet for strøm i Norge. Selskapet er en nasjonal leverandør av strøm og relaterte tjenester til markedet for private-, offentlige og bedriftskunder. Konsernet leverer strøm til mer enn 2,1 millioner mennesker gjennom ca. 1.100.000 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i Norge, Sverige og Finland. Fjordkraft startet med mobiltelefoni i privatmarkedet i april 2017 og er nå Norges største mobilaktør uten eget nett.
www.fjordkraft.no

 

Fjordkraft_logo_rgb_249x102


Les flere kundereferanser

 

 

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt