<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Eviny – vestlandets største fornybarselskap

Data Equipment har levert komplett infrastrukturløsning til Eviny.

«Data Equipment har gjennom mange år levert komplette infrastrukturløsninger med innovative sikkerhetsmekanismer»  

- Rasmus Rasmussen, IT-driftsleder i Eviny.

 

Eviny er et av landets største energiselskaper, og har sin hovedvirksomhet innen produksjon, omsetning og transport av fornybar energi. Eviny er helt avhengige av oppetid og har valgt redundante infrastrukturløsninger på både WIFI og svitsjeløsninger fra Extreme Networks.

Alle kraftverk er pålagt en høy grad av sikkerhet og Data Equipment har bidratt med blant annet perimetersikring og segmentering av nettet.

 

Om Eviny

Klimakrisen er vår tids største utfordring, men vi har tro på at den kan løses!

Vi har over 100 års erfaring fra produksjon og distribusjon av ren fornybar energi på Vestlandet. Det gir oss mulighet til å gå foran i utviklingen av fremtidens fornybare energiløsninger.

Vi er kreative, nytenkende og stadig på jakt etter lønnsomme og bærekraftige forretningsmuligheter. I Norge er vi størst på lynlading for elbiler. Vi bygger landstrøm til skip, elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Vi jobber for utslippsfrie byggeplasser. Vi bygger IoT-nett, fibernett, fjernvarmenett, solanlegg, bioenergianlegg og et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter. Nettselskapet BKK frakter strøm hjem til 450.000 vestlendinger, og er en del av Eviny-konsernet.

Med våre 1460 medarbeidere fra Haugesund i sør til Ålesund i nord, skal vi gripe mulighetene som kommer.

 

Eviny

 


Les flere kundereferanser

Eidesvik Offshore

Proofpoint har løftet e-postsikkerheten markant.

Les mer right-arrow

Tussa

Dette er forskjellen på forrige generasjons nettverksdrift og Fabric Connect.

Les mer  right-arrow

IKT Nordhordaland

IKT Nordhordland valgte Extreme Networks Fabric Connect.

Les mer  right-arrow

Adresseavisen

Adresseavisen valgte ny infrastruktur – både WLAN og WAN – fra Data Equipment.

Les mer  right-arrow

NIBIO

Nibio valgte Data Equipment som sin sikkerhetsleverandør.

Les mer  right-arrow

Knutsen OAS Shipping

En ny løsning fra Data Equipment har gitt Knutsen OAS Shipping en komplett og fremtidsrettet IT-sikkerhetsplattform

Les mer  right-arrow

Norsk Sykepleierforbund

Data Equipment har levert infrastrukturløsning til Norsk Sykepleierforbunds hovedkontor i Oslo.

Les mer  right-arrow

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt