<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Eidesvik Offshore – trygg på e-post

Proofpoint har løftet e-postsikkerheten markant.

«Med den nye Proofpoint-løsningen har vi ivaretatt håndteringen av e-post på en sikker måte»

- Stine-Elisabeth Engeseth, IT-Manager i Eidesvik Offshore ASA

eidesvik-offsore

Eidesvik Offshore ASA eier og driver en verdensomspennende flåte av fartøyer som leverer skipstjenester innen PSV, subsea, offshore vind og seismikk. De har gjennomgått en omfattende og vellykket prosess med å sikre sin e-postløsning. Valget falt på Proofpoint og Data Equipment.

 

Komplett løsning

– Vi har gjennom en lengre periode hatt et samarbeid med Data Equipment, med henblikk på en komplett IT-sikkerhetsløsning for hele selskapet, og dermed alle fartøyene i vår flåte. Da vi ønsket råd og anbefalinger knyttet til en ny e-postsikkerhetsløsning, var et fortsatt samarbeid med Data Equipment et klart førstevalg, forteller Thorbjørn Kirkeleit, IT-administrator i selskapet, og fortsetter:

– Shipping-bransjen er en utrolig kompleks og «utsatt» bransje hvor det er stor risiko for å bli utsatt for phishing, og derfor er IT-sikkerhet helt essensielt for oss. Vi utveksler kontinuerlig data gjennom e-post med kunder, samarbeidspartnere og leverandører over hele verden, og denne internasjonale kompleksiteten gjør at vi er helt avhengige av en plattform som tar hensyn til dette risikobildet. Tidligere var vår e-postsikkerhet utdatert, men med Proofpoint har vi fått en svært effektiv løsning som spiller trygt på lag med den øvrige IT-sikkerhetsløsningen vi tidligere har fått implementert, og som igjen bidrar til en komplett sikkerhetsplattform.

 

Profesjonell oppdragsgiver

Den overordnede prosessen med henblikk på IT-sikkerheten i Eidesvik Offshore ble påbegynt i 2018, og i 2019 ble Proofpoint-løsningen iverksatt. Løsningen består både av PPS (Proofpoint Protection Server), TAP (Targeted Attack Protection) og TRAP (Threat Response Auto-Pull).

– Eidesvik Offshore er et flott skoleeksempel på en bedrift som virkelig tar e-postsikkerheten på alvor. E-postsikkerhet er viktig for alle bedrifter i dag, men det er klart at Eidesvik Offshore med «flytende avdelingskontorer» over hele verden – og dermed større risiko for svindel og internasjonale cyberangrep – stiller i særklasse. Vi vet at Proofpoint er verdens ledende leverandør av sikkerhet innen e-post, men det er minst like viktig at kunden er profesjonell, spiller på lag og har et bevisst forhold til hva de selv trenger. I den forbindelse har Eidesvik Offshore i aller høyeste grad gjort sin del av jobben. Det som nå gjenstår, er Security Awareness Training, slik at de ansatte får en bevisst holdning til dagens trusselbilde, sier Thomas Brodersen, Sales Manager Large Enterprise i Data Equipment.

 

Synlighet mot trusler er viktigst

Noe av det viktigste for Eidesvik Offshore har vært å få oppgradert sikkerheten og tryggheten i e-postsystemene.

- Sett fra et helikopterperspektiv, så er synlighet i forhold til trusselbildet definitivt det viktigste elementet i Proofpoint-løsningen. Vi har nå fått synlighet i forhold til hva som «skjer», og er i stand til å reagere på en potensiell trussel. Proofpoint automatiserer en rekke sikkerhetsrutiner slik at vi slipper å forholde oss til dette i den daglige driften – og det har helt klart gitt oss en effektivitetsgevinst. Den skreddersydde løsningen og tilpasningsmulighetene til den øvrige sikkerhetsplattformen har i tillegg vært eminent. Helt overordnet har prosessene bare vært veldig positive, avslutter Thorbjørn Kirkeleit.

Dette er noe som hans overordnede, IT Manager i Eidesvik Offshore, Stine-Elisabeth Engseth, støtter fullt.

– Med den nye Proofpoint-løsningen har vi nå ivaretatt håndteringen av e-post på en sikker måte. Båtene i vår flåte utveksler kontinuerlig informasjon med mange ukjente og internasjonale aktører. Det er helt avgjørende for driften i vårt selskap at vi nå kan være trygge på at dette blir håndtert så risikofritt som mulig. Data Equipment har på alle måter vært en dyktig samarbeids- og sparringspartner for oss i denne prosessen, de har levert effektivitet, kvalitet og ikke minst profesjonalitet på et høyt nivå, sier Stine-Elisabeth Engseth.

 

Om Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA eier og driver en verdensomspennende flåte av fartøyer, Selskapet har initiert og vært en sentral aktør for utvikling av nye miljøvennlige og drivstofføkonomiske løsninger innen fartøy segmentene :
• PSV
• Subsea fartøy
• Offshore Wind
• Seismikk

Eidesvik driver 15 skip og har 500 ansatte, med hovedkontor på Bømlo

Sikker konfigurasjon

Sikker konfigurasjon er viktig for at angripere ikke skal kunne utnytte virksomhetens verdier og ressurser. Enkelte funksjoner og applikasjoner er likevel ekstra utsatt grunnet utstrakt bruk både internt og eksternt. Infisert e-post med skadevare (virus, trojanere, osv.) er vanlige inngangsportaler for angrep der innhold kan skreddersys for å lure brukerne.

Både SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) og DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) baserer seg på at mottaker slår opp informasjon tilknyttet et domenenavn i DNS. Når et domene er sikret med DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), vil det være mulig å kontrollere både at svaret kommer fra riktig kilde og at det ikke er endret underveis.

 

Eidesvik logo

New call-to-action

E-postsikkerhet


Les flere kundereferanser

 

 

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt