<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Ringerikskraft har valgt løsninger fra Data Equipment 

 

Ringerikskraft valgte løsninger fra Palo Alto Networks og Extreme Networks da de skulle forsterke IT-sikkerheten.

 

Om Ringerikskraft

Ringerikskraft er et energikonsern med 400 ansatte i sine 20 hel- og deleide selskap. Konsernet har hovedkontor og forretningsadresse på Hønefoss i Ringerike kommune. Konsernets virksomhetsområder er vannkraft, strømnett, entreprenør og energiløsninger.
Les mer om Ringerikskraft

 

Ringerikskraft logo

 


Les flere kundereferanser

 

 

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt