<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Tildeling av entreprisekontrakt K307 IKT Nettverk – Nytt regjeringskvartal

 

 

 

 

 

 

Data Equipments AS er blitt tildelt entreprisekontrakten K307 IKT Nettverk i prosjektet «Nytt regjeringskvartal» av Statsbygg.

For denne kontrakten har Data Equipment inngått et samarbeid med Sweco Norge, Datelco og Sysint, for så i felleskap levere den beste løsningen for nevnte entreprise. Alle selskapene i denne grupperingen har lang erfaring og kompetanse fra tilsvarende prosjekter fra ulike departementer hvor det er høyt krav til konfidensialitet.

Entreprisen omfatter IKT nettverksløsning for alle bygg i byggetrinn 1; H-Blokk, D-Blokk, A-Blokk, og Kjeller. Samlet brutto areal er ca. 92.000 m2. Kontraktsverdi for byggetrinn 1 er ca 52 mill NOK eks mva.
Eventuelle senere byggetrinn er opsjoner til kontrakten. I tillegg vil kontrakten omfatte opsjoner på ytterligere ytelser.

Om Statsbygg

Statsbygg leder en rekke av landets største og mest komplekse byggeprosjekter. Til enhver tid har vi over 100 prosjekter gående. Vi er 850 medarbeidere fordelt på hovedkontoret i Oslo og lokalkontorene i Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Vi tar vårt samfunnsoppdrag på alvor, og bruker posisjonen vår til å dyrke frem en mer klimavennlig, digital og seriøs bygge bransje.
Les mer om Statsbygg


Om Data Equipment AS

Data Equipment ble etablert i 1983, er per i dag 42 ansatte og holder til på Ryen i Oslo. Data Equipment sitt hovedfokus er datasikkerhet og nettverksinfrastruktur basert på Zero Trust-prinsippet. Omsetningen i 2021 var på ca. 280 MNOK. 

Om Sweco Norge AS

Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap, med en årlig omsetning på rundt 20.6 milliarder SEK. Selskapet er børsnotert på NASDAQ OMX Stockholm AB.
Les mer om Sweco Norge AS

Om Datelco AS

Datelco er et elektroinstallasjonsfirma som kan mye mer enn å koble stikk og strekke ledninger. Etter starten i 1988, da vi var en ren data- og installasjonsbedrift, har vi utviklet oss til en leverandør med flere bein å stå på.
Les mer om Datelco AS


Om Sysint AS

Sysint AS er et norsk konsulentselskap som leverer virksomhets- og teknologirådgivning til private og offentlige virksomheter. Vi bruker for kunnskap om mennesker og teknologi for å skape betydningsfulle endringer for virksomheter og samfunn. Våre ambisjoner er å våre kundens beste rådgiver.
Les mer om Sysint AS

 


Les flere kundereferanser

 

 

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt