<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Last ned:
Kravliste for å sikre bedriftens e-post

Annethvert år utgir Næringslivets sikkerhetsråd den nye Mørketallsundersøkelsen – en fyldig rapport om IT-sikkerhetstilstanden i norsk næringsliv, og for noen offentlige virksomheter. Helt mot slutten av rapporten deler de syv råd for god e-postsikkerhet, som også Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har tatt utgangspunkt i for sine grunnprinsipper for sikring av e-post.

Disse syv punktene er helt essensielle at alle bedrifter følger, og kan oppsummeres slik:

  1. Beskytt e-post og nettleser
  2. Bruk skadevarescanning på e-post og vedlegg
  3. Merk usikre/mistenkelige meldinger
  4. Autentisering av brukere
  5. Gi brukere opplæring og bedre risikoforståelse
  6. Oppdag sikkerhetsbrudd
  7. Håndter hendelser og gjenopprett normal driftssituasjon

For å hjelpe deg med å holde bedriftens verdier trygge, har vi skrevet en utfyllende anbefaling- og kravliste med mer spesifikke tekniske tiltak som hjelper deg å løse de syv punktene over. Denne kan brukes som en sjekkliste på eksisterende e-postsikkerhetsløsning, samt også som en berikelse ved din neste kravspesifikasjon til ny løsning.

Fyll ut skjemaet og du får tilgang til kravlisten.

Last ned kravlisten

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt