<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Agenda - Hvordan beskytte seg mot datakriminalitet med begrensede ressurser

Position
Location

Agenda

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:10

Velkommen

09:10 - 09:35

Dagens trusselbilde

Med nye sikkerhetsutfordringer som et resultat av pandemi og hjemmekontor, gjør kompetansemangel og ressursutfordinger det lett å miste kontrollen på sikkerhet og beskyttelse mot cyberangrep. Ikke bare har frekvensen på hjemmekontor eksplodert, i starten av 2022 utbrøt en krig med utstrakt bruk av digitale angrep og droner. Kompetanse og ressursmangel, samt en kompleks og krevende jobb etterlatt til IT-sjefen gir ikke bedriftsledere grunn til å sove godt om natten. 

09:35 - 10:15

Managed Detection & Response

Trusselbildet har endret seg dramatisk de siste årene. NSM skriver i sin rapport Risiko 2022 at digitale angrep har blitt dagligdags. Hvordan kan man beskytte seg mot avanserte trusselaktører med begrensede midler? Vi presenterer hvordan man kan få overvåkning, analyse og respons mot cyberangrep som tjeneste. Vi viser hvordan du kan sikre nattesøvnen, i trygg visshet om at kvalifisert personell passer på, døgnet rundt, året rundt.

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:00

Kundecaser

Vi får høre om kunder som har implementert MDR. Hvorfor har de tatt i bruk tjenesten, og hva er deres erfaringer?

11:00 - 11:30

Demo av kundeportal

Vi gir deg et innblikk i kundeportalen vår. Portalen gir kunden oversikt i sanntid om sin sikkerhetstatus. Vi viser frem automasjonen bak, og hvordan vi integrerer det i endepunktsbeskyttelse.

11:45 - 12:30

Lunsj

12:30 - 14:00

Capture the flag

Sikkerhetsteamet mangler den nødvendige synligheten og automasjonen som trengs for å stoppe angrep. Tradisjonelle verktøy samler mye data, men lagrer dataene i siloer, noe som øker risikoen for vellykkede angrep.

Her får deltakerne prøve verktøyene. Ditt oppdrag er å finne, løse og stoppe angrepene raskt i et skybasert miljø. Du får bruke våre verktøy for å identifisere så mange angrep som mulig innenfor en gitt tid. 

 

 

 

 

 

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt