<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Last ned guide: Slik sikrer du deg i skyen

Det er ditt ansvar

Vi som jobber med datasikkerhet, ser at mange virksomheter – som regel i god tro – tar høy risiko med skytjenestene de bruker. Det kan ha dramatiske konsekvenser, og vi ønsker å gjøre det vi kan for å bidra. Vårt håp med denne guiden er at du skal få et tydeligere bilde av hva som kreves for god skysikkerhet, og hvordan ansvaret fordeler seg mellom deg og leverandøren.

Slik kan vi sammen tette de blinde flekkene som skaper unødvendig risiko for mange norske virksomheter, og gå en tryggere fremtid i møte.

Du kan forvente å lære om:

  • Skybegrepet.
  • Hvorfor du bør bruke skyen.
  • Hvem som har ansvaret for dataene dine.
  • Hvilke typer skytjenester som finnes.
  • Skysikkerhet og CIA – de tre hovedelementene.
  • Konkrete tiltak for å heve sikkerheten.

 

Last ned guiden

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt