<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

Cloud Security Alliance (CSA)

csa-square-exact_400x400

Hvorfor CSA

I 2008 ble det synliggjort, og konkludert med at det var et sterkt behov for å sikre skyinstallasjoner. For å få til dette ble det etablert egne rammeverk for hvordan gjøre helhetlig sikkerhet i skyen. CSA har siden den gang utviklet verktøy, kurs og sertifiseringer.

Det er “chapters” i flere land verden rundt, også i Norge. 


CSA Norway jobber primært med følgende CSA elementer:

  • Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) - dette er “grunnkurset” til CSA, med dertilhørende sertifisering. Det er et ikke-teknisk kurs, og anbefales for alle som skal jobbe med sky og skysikkerhet.
  • Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) -  Dette er hjelpeverktøyet for evaluering av skyleverandører. Et “avkledende” verktøy, der du vil identifisere kvaliteten på leverandøren. Vi mener dette verktøyet et sterkt element i å bidra til å gjøre Norge sikrere.
  • Cloud Controls Matrix (CCM)
    Når du først har en skyinstallasjon, er det viktig å være klar over dens sårbarheter. CCM er et hjelpemiddel i form av en sjekkliste du bør kjøre.

Les mer om CSA her

 

Ta kontakt med oss

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt