<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

CIS CSC

CIS_SecureSuite_Spot_R_Membership

 

CIS CSC  er Center for Internet Security sine 18 Critical Security Controls.

Data Equipment er partner av CIS, som betyr at vi får tilgang til flere verktøy, som er nødvendig for en fullverdig jobb. Vi jobber med flere kunder for utbedring av sikkerhet, ved hjelp av disse kontrollene. Dette er en viktig del av hvordan vi jobber med proaktiv sikkerhet.

Vi i Data Equipment har tatt til oss dette, satt oss inn i hva dette er, og kommunisert dette ut til kundene våre regelmessig, i kundemøter, i nyhetsbrev og på scenen under forskjellige arrangement. Hvorfor? Jo, fordi dette adresserer noe veldig viktig innen IKT-sikkerhet, nemlig systematisk jobbing med helhetlig sikkerhet. Produkter alene er ikke sikkerhet. 


      CIS Critical Security Controls

 1. Inventory and Control of Enterprise Assets
 2. Inventory and Control of Software assets
 3. Data Protection
 4. Secure Configuration of Enterprise Assets and Software
 5. Account Management
 6. Access Control Management
 7. Continuous Vulnerability Management
 8. Audit Log Management
 9. Email Web Browser and Protections
 10. Malware Defenses
 11. Data Recovery
 12. Network Infrastructure Management
 13. Network Monitoring and Defense
 14. Security Awareness and Skills Training
 15. Service Provider Management
 16. Account Monitoring and Control
 17. Incident Response Management
 18. Penetration Testing


Oversikt

Se hvordan Critical Security Controls dekkes ved Data Equipment sin sikkerhetsplattform og/eller sikkerhetstjenester.

 

Vi i Data Equipment snakker med kundene våre ukentlig om CIS kontrollene, oppfordrer til å omfavne dem og legge opp prosedyrer og rutiner for å følge dem. Vi bruker selv kontrollene, både for kontroll av egen organisasjon, men også som et rammeverk å sjekke mot når vi ser på suksessfulle hendelser i markedet, som et ledd i å bevise at denne helhetlige tankegangen fungerer.

Ta kontakt med oss

Sikre din bedrift

Dataangrep er blant de største truslene mot norske bedrifter. Vi hjelper deg å bygge IT-sikkerhet inn i alle ledd av bedriften din.

 

Ta kontakt