<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=441681&amp;fmt=gif">

  CCSK-kurs

  Kombiner konferansen med sertifiseringskurs for Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)
  Mandag 17. april arrangerer vi sertifiseringskurset i forkant av Securithon. Kurset starter kl 10:00 og avsluttes kl 16:00.

  Lær hvordan du utvikler et helhetlig sikkerhetsprogram for å ta i bruk skytjenester. Sertifiseringen dokumenterer at du har ferdigheter og kunnskap til å sikre at skytjenester implementeres og benyttes i organisasjonen din med nødvendige
  sikkerhetskontroller på plass. Dette inkluderer teknisk rammeverk så vel som rammeverk for ledelse og overordnet styring
  (governance).

  Kursavgiften inkluderer ikke bare eksamen, men også nettbasert læremateriell og full tilgang til CCSK Foundation som er beskrevet her

   

  Pris

  Kurset koster kr 9.900,-.

  Målgruppe

  group-icon1
  Information Security
  group-icon2
  Consultant
  group-icon3
  Manager
  group-icon4
  Security Architect

  Foredragholder

  Peter HJ van Eijk

  Peter HJ van Eijk is one of the most experienced independent cloud trainers worldwide. Since 2011 he has focused on developing and delivering cloud computing training, mainly related to business value and business risk of cloud computing.

  He has delivered the CCSK cloud security training over 100 times in more than a dozen countries. On top of that he has developed and delivered more cloud training in more countries.

  His background is broad. He has worked as a researcher and instructor at a university, as a project leader and consultant at a systems integrator and an internet provider, and as an IT and digital infrastructures consultant at a Big Four company

  peter-hj-van


  Påmelding